God man

En god man hjälper personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, eller liknande förhållanden själva har svårt att tillgodose sina intressen.

En god mans huvudsakliga uppgifter är att vara en ställföreträdare för den som behöver hjälp. Den gode mannens uppgift kan med andra ord vara att bevaka rättigheter, förvalta egendom och på andra sätt se till att huvudmannen får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.

En god mans uppdrag kan variera beroende på hur situationen ser ut för den huvudmannen. En god man kan till exempel hjälpa till med ansökningar till myndigheter, försäljning av bostad eller att se till att räkningar blir betalda. Huvudmannen kan också behöva få ett annat boende eller någon som företräder honom eller henne vid en vårdplanering. Det är dock inte alltid den gode mannen som ska utföra de nödvändiga åtgärderna. En god mans uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Insatser såsom städning, inköp av matvaror eller promenader är inte uppgifter som en god man gör.

Godmanskapet är frivilligt och kan inte beslutas mot någons vilja. Godmanskapet beslutas av tingsrätten.

Senast ändrad: 2018-05-24 09:37