Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon
förvaltare. Beviset kan krävas när du söker vissa tjänster eller om du ska vara ansvarig utgivare.

För att få ett beviset vänder du dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd. 

Du kan ansöka skriftligen (författad på fri hand, blankett finns inte) eller per telefon.

Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Malmö och skriver ut och postar beviset. 

Skicka ansökan till
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Senast ändrad: 2019-04-17 13:24