God man, förvaltare och förmyndare

Här kan du läsa om ställföreträdarskap som god man, förvaltare och förmyndare. Du kan också anmäla behov av ställföreträdare eller berätta om något inte fungerar bra.

Ställföreträdare är samlingsnamnet på dem som har ett uppdrag som god man, förmyndare eller förvaltare. Både unga och gamla, friska och sjuka, kan behöva en ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga. Enheten för överförmyndarärenden lämplighetsbedömer dem som ska få uppdrag som god man eller förvaltare och utövar sedan löpande tillsyn i ärenden med godmanskap och förmynderskap.

Läs mer

Undrar du vad en god man kan hjälpa dig eller en närstående med? På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares hemsida kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare hemsida

Nyheter

EU-val den 26 maj 2019

Vi vill uppmärksamma att Malmö Stad sammanställt information inför EU-valet den 26 maj 2019 på hemsidan www.malmo.se/euval2019. Här finns bl.a. information om tillgängliga vallokaler, förtidsröstning och vad som gäller om din huvudman inte kan ta sig till vallokalen och behöver rösta hemifrån. Informationen finns också på olika språk.

Sänkning av den högsta hyresnivån 1 maj 2019

Funktionsnämnden har beslutat att högsta hyresnivån 2019 på LSS–boenden (pk 1, 2 och 3) är 5 000 kronor från den 1 maj. Du som god man ska meddela detta till den myndighet som betalar ut bostadstillägg, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och sedan återkomma till berörd myndighet med eventuellt underlag.

Bostadstillägget för maj betalas ut runt den 18 april. För att så många som möjligt ska få rätt bostadstillägg redan i april är det bra att meddela Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten i mars.

Hyresgäster som har en hyra på under 5 000 kronor betalar sin hyra som vanligt och behöver inte kontakta myndigheterna angående bostadstillägg.

Har du som god man frågor, kan du kontakta sektionschefen på LSS–boendet. Texten i informationsbladet om högsta hyresnivån publiceras även på https://malmo.se/avgifterLSSboende. Där finns även länkar till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Ny beloppsgräns för transaktionskonton

Maxbeloppet på transaktionskontot var tidigare 15 000 kronor. Detta har nu utökats och nytt maxbelopp för transaktionskonton är numera 30 000 kronor.  

Donationer genom stiftelser

Malmö stad förvaltar ett hundratal stiftelser som ger möjlighet att få ekonomiskt stöd. Gå in här för att läsa mer.

Enheten för överförmyndarärendens nya mailadress

Den nya gemensamma mejladressen till enheten för överförmyndarärenden är overformyndare@malmo.se

 

Senast ändrad: 2019-05-21 14:11