Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare på Enheten för överförmyndarärenden.

Den 5 oktober 2018 flyttade Enheten för överförmyndarärenden till nya
lokaler på Storgatan 15. 

 

Vi tar endast emot bokade besök i den nya lokalen.

 

Post skickas som vanligt till:
Malmö stad

Enheten för överförmyndarärenden

205 80 Malmö

Telefontider (handläggare och assistenter)

Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00 och onsdag
klockan 13.00–15.00.


Nu kan du nå alla handläggare genom ett enda nummer: 040-34 36 08.

Ange genom tonval vad ditt ärende gäller så kopplas du till rätt person.

Observera att handläggarna för pågående ärenden har direktnummer, se nedan.

 

Du kan också själv ringa direkt till följande gruppnummer:

Ansökningsärenden: 040-34 95 22

Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71

Övriga barnärenden: 040-34 95 24

 

Enhetschef

Karolina Ribbestam
076-854 56 55 
karolina.ribbestam@malmo.se

Sektionschefer

Dorthe H Romare (Sektion 1: pågående ärenden och förmynderskap)
072-184 71 24
dorthe.h.romare@malmo.se

Mehmet Dilges Kartal (Sektion 2: ansökningar och anmälningar av god man, ensamkommande barn och assistenterna)
072-184 70 63
mehmet.dilges.kartal@malmo.se

Assistenter

Robert Lang
040-34 36 08
robert.lang@malmo.se

Sofie Ekberg
040-34 36 08
sofie.ekberg@malmo.se

Jenny Stedt
jenny.stedt@malmo.se

Planeringssekreterare

Connie Tran Hedberg 
connie.tran-hedberg@malmo.se

Ansökningar och anmälningar av god man

Gemensam e-postadress: overformyndare.ansokan@malmo.se

Christian Öhlin
040-34 95 22
christian.ohlin@malmo.se

Emelie Lundkvist
040-34 95 22
emelie.lundkvist@malmo.se

Emma Fogelberg
040-34 95 22
emma.fogelberg@malmo.se

Hussein Abdirahman
040-34 95 22
hussein.abdirahman@malmo.se

Ida Hartel
040-34 95 22
ida.hartel@malmo.se

Kristina Berg  
040-34 36 71
kristina.berg@malmo.se 

Kristina Schüchtle
kristina.schuchtle@malmo.se

Kristina Björnryd (föräldraledig)
040-34 95 22
kristina.bjornryd@malmo.se

Pågående ärenden

 

Från den 23 april fram till och med den 30 juni 2019 kommer Caroline Nilsson, Karolina Larsson, Oskar Niemi och Ameli Dahlqvist hantera alla frågor i vuxenärenden om arvskiften, försäljning av bostadsrätt/fastighet, granskning av förteckningar, handläggning av klagomål samt uttagsanhållan.

 

Maria Falk, Mats Pehrsson, Naser Hasan och Thomas Axelsson kommer att ha hand om granskningen av års- och sluträkningar. Ameli Dahlqvist kommer också att granska års- och sluträkningar.

 

För övriga frågor i pågående vuxenärenden går det bra att kontakta valfri handläggare i granskningsteamet. Denna fördelning gäller endast tillfälligt och syftar till att enheten ska effektivisera granskningen av årsräkningar.

 

Caroline Nilsson (huvudmannens födelsedag 18, 19, 20 och bortovarande 1-15)
040-34 95 36
caroline.nilsson38@malmo.se

Karolina Larsson (huvudmannens födelsedag 1, 2, 3 och 31) 
040-34 95 47                                                             karolina.larsson@malmo.se

Oskar Niemi (huvudmannens födelsedag 21, 23, 24 och 25)
040-34 95 34
oskar.niemi@malmo.se

Ameli Dahlqvist (huvudmannens födelsedatum 13, 14, 29 och 30)
040-34 95 29
ameli.dahlqvist@malmo.se

Maria Falk (huvudmannens födelsedag 15, 16, 17 och 22)
040-34 95 28
maria.falk@malmo.se

Mats Pehrsson (huvudmannens födelsedatum  4, 5, 6 och 7)
040-34 95 31
mats.pehrsson@malmo.se

Naser Hasan (huvudmannens födelsedag 8, 9, 10 och 12)
040-34 95 30
naser.hasan@malmo.se 

Thomas Axelsson (huvudmannens födelsedag 11, 26, 27, 28 och bortovarande 16-31)
0734-05 70 53
thomas.axelsson@malmo.se

Bytesärenden

Marianne Olofsson             
040-34 95 56                                       
marianne.olofsson@malmo.se

Förmynderskap

Helena Penko
040-34 95 24  
helena.penko@malmo.se

Kristina Svedenmark
040 - 34 95 24
kristina.svedenmark@malmo.se

Simon Böhm
040-34 95 24  
simon.bohm@malmo.se

Ensamkommande barn

Isabella Mirholm                                                                                                 040-34 36 71                                                     ekb.overformyndare@malmo.se

Senast ändrad: 2019-04-18 13:37