Överförmyndarnämnden

Ledamöter

Zinaida Kajevic (S) ordförande
Tore Robertsson (L) vice ordförande
Mohammad Mohammad (M) andre vice ordförande
Rolf Alterlo (S)
Anne Ruponen (V)
Heinz Wellershaus (C)
Christer Persson (SD)

Ersättare

Inger Jarl Beck (S)
Ricardo Tarrida (S)
Eva Winberg (MP)
Karl Eriksson (V)
Margareta Appel (M)
Peter Langerbeck (M)
Christer Arkemyr (SD)

Sammanträdesdagar 2019

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden och samtliga möten börjar kl. 15. Sammanträdesdagar för 2019 är följande:

30 januari

21 februari

28 mars

24 april

22 maj

18 juni

27 augusti

24 september

30 oktober

28 november

18 december

Senast ändrad: 2019-04-17 13:26