Välkommen till Familjens hus

Vad är Familjens hus?

Familjens Hus är en familjecentral som drivs av Malmö stad och Region Skåne. Familjens hus öppnade 1998 och riktar sig till småbarnsfamiljer. I huset finns barnmorskemottagning, barnhälsovård (BVC), öppen förskola, socialrådgivning samt familjepedagogerna.
Målet med verksamheten är att familjer får ta del av den hjälp och det stöd som våra verksamheter kan erbjuda.

Barnmorskemottagning

Vi erbjuder mödrahälsovård, förberedelse för föräldraskapet, graviditetstester, cellprovtagning och preventivmedelsrådgivning. Här arbetar barnmorskor som kan ge dig stöd och råd i olika frågor.

Barnhälsovården

Barnhälsovården är för barn mellan 0–6 år. Vi erbjuder hälso- och utvecklingskontroller för ditt barn. För dig som är förälder kan vi bland annat erbjuda rådgivning och föräldrautbildning som ett stöd i din föräldraroll. Vi som arbetar här är sjuksköterskor med specialistutbildning och i vårt arbetslag ingår även distriktsläkare, psykolog och logoped.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för både barn och vuxna. Hit kan du komma för att barnen ska få leka och träffa andra barn. De vuxna har möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få råd och stöd i sin föräldraroll.

Här kan du läsa mer om öppna förskolan.

Socialrådgivningen

Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd. Socialrådgivningen vänder sig till alla familjer med barn boende i stadsområde Innerstaden och erbjuder individuella (enskilda) samtal samt gruppverksamhet. All kontakt med socialrådgivningen är frivillig och du kan vara anonym. All kontakt är kostnadsfri.

Familjepedagogerna

Familjepedagogerna erbjuder råd och stöd i föräldraskapet och vänder sig till föräldrar med barn 0–6 år i området Innerstaden. Verksamheten är en dagverksamhet där föräldrar och barn vistas tillsammans. Platserna är begränsade och intagning sker via socialtjänsten.

Senast ändrad: 2018-08-07 11:00