Publicerad 18 november 2019

18 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Mammakraft – kurs för föräldrar

Mammakraft är en kurs för dig som är mamma, med barn i åldern 10 år och uppåt , som är orolig för att ditt barn ska hamna i kriminalitet, våldsbejakande extremism, droger eller något annat normbrytande beteende. I Mammakraft stärks du i ditt föräldraskap genom föreläsningar och lär känna andra mammor i liknande situation.

Under 10 träffar pratar vi med varandra och lyssnar på föreläsningar från familjebehandlare, skolkurator, polis, psykolog och socialsekreterare. Vi diskuterar bland annat oro kring omhändertagande av barn, föräldrarollen, våldsbejakande extremism och berättar var du ska vända dig om du behöver hjälp.

Mammakraft är ett samarbete mellan Plattform Malmö och föreningar, studieförbund och andra organisationer i Malmö.

Kurstillfällen

En kurs på kvällstid kommer starta våren 2020.

Anmäl dig här om du vill att vi kontaktar dig innan nästa kursstart.

Vad andra mammor säger om Mammakraft:


  • ”Det var bra, ny och nyttig information. Jag lärde mig att sätta gränser för mina barn.”
  • ”Det var rättning på mina tankar om hur socialen jobbar för att hjälpa alla i familjen.”
  • ”Spännande och bra information om hur man kan lösa problem och var man kan få första hjälpen om barnen hamnar i missbruk och tar droger.”