Publicerad 29 mars 2019

29 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Samarbetssamtal för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du få samtalsstöd för att bättre kunna samarbeta med ditt barns mamma eller pappa. Ni ska kunna fungera som vårdnadshavare till era gemensamma barn trots att ni inte längre lever tillsammans.

Vill du veta mer om samarbetssamtal?

 

Telefon: 040-34 52 48

Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–11.30.

E-post: familjerattsbyran@malmo.se.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från vårdnadshavare eller på uppdrag av domstol. Samarbetssamtalen

  • är frivilliga
  • är kostnadsfria
  • förutsätter att båda vårdnadshavarna deltar
  • utgår från varje pars specifika önskemål, svårigheter och möjligheter
  • omfattas av sekretess
  • måste tidsbokas
  • registreras eller journalförs inte.

En samtalsserie består vanligen av två till fem samtal. Genom medling och rådgivning kan samtalen hjälpa er att samarbeta bättre kring barnet. Om ni inte har svenska som förstaspråk har ni rätt till tolk.

Förhoppningen är att samtalen ska bidra till en lugnare, tryggare och mera förutsägbar tillvaro för barnen och samtidigt hjälpa ervårdnadshavare att definiera era roller som vårdnadshavare utifrån en ny familjekonstellation.

Om svårigheterna inte i första hand är kopplade till er roll som vårdnadshavare utan handlar mer om vuxenrelationen rekommenderas ni att kontakta Familjerådgivningen.