Riksnorm och belopp för boendekostnad

Försörjningsstödets storlek baserar sig på riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen. Här får du också veta mer om vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara.

Riksnorm 2019

2019 års belopp för personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader inom norm hittar du på Socialstyrelsens sida, extern webbplats.

Boendekostnad

Socialtjänsten använder beloppen som vägledning i sin bedömning om bostadskostnaderna är skäliga när de beräknar försörjningsstöd. Vad som är skäliga boendekostnader är olika från person till person, socialtjänsten utgår från den enskildes situation.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att tillämpa genomsnittlig bostadskostnad för Stormalmö i Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta bostadskostnad FKFS 2018:10 (extern webbplats) som högsta godtagbara boendekostnad vid bedömning av rätten till försörjningsstöd avseende boendekostnader. Observera att det är genomsnittlig kostnad per månad (sidan 2 i föreskriften) som ska tillämpas.

Hushållstyp

Kronor per månad

En till två vuxna

6 300

En till två vuxna och ett barn

7 625

En till två vuxna och två barn

9 425

En till två vuxna och fler än två barn

9425 + 1800 per barn utöver 2

 

Senast ändrad: 2019-02-06 14:06