Vanliga frågor, försörjningsstöd

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag, är något
en person som saknar eller inte har tillräckliga medel till sin försörjning kan söka.

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som prövas månadsvis
utifrån en persons ekonomiska förhållanden men även utifrån om personen uppfyller övriga villkor som att stå till arbetsmarknadens förfogande. Du kan söka ekonomiskt bistånd för löpande kostnader som uppehälle och hyra eller för en engångskostnad så som tandvård.

Vem får ekonomiskt bistånd?

De personer som får bistånd är oftast personer som saknar
eller inte har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna försörja sig. Inkomstbortfall kan bero på sjukdom, förändringar i socialförsäkringssystemet, bristande förankring på arbetsmarknaden och så vidare.

Det finns krav för att kunna söka ekonomiskt bistånd och
varje ansökan prövas efter personens egna förutsättningar. Kraven baseras på om personen gör vad hen kan för att bidra till sin försörjning och efter förmåga står till arbetsmarknadens förfogande.

Hur mycket pengar får man?

Biståndet beräknas utifrån hushållets inkomst, familjeförhållanden
(om du har barn eller är gift till exempel) och hushållets utgifter.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för
livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis och täcker de
vanliga och regelbundet återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel.

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är
tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är till exempel kostnader för kostnader för läkarvård och medicin inom högkostnadsskydd, tandvård, glasögon eller viss hemutrustning.

Det finns dock ingen begränsning när det gäller bistånd för livsföringen
i övrigt och du bestämmer själv vad du vill ansöka om. Det avgörande är att du behöver biståndet för att ha en skälig (rimlig) levnadsnivå. Vad skälig levnadsnivå innebär kan du läsa om på Socialstyrelsens hemsida. Mer information om ekonomiskt bistånd från Socialstyrelsen, extern webbplats

Om du vill räkna ut hur mycket du kan få kan du räkna ut det
på Socialstyrelsen hemsida (observera att detta inte är en ansökan och att det inte är säkert att du har rätt till det beloppet som uträkningen ger). Uträkningen enligt Socialstyrelsen, extern webbplats

Du kan följa en aktuell ansökan genom e-tjänsten Mitt försörjningsstöd

Hur många får ekonomiskt bistånd i Malmö?

År 2017 var det sammanlagt 15 498 olika hushåll som någon gång under året beviljades ekonomiskt bistånd i Malmö stad.

Hur gör jag för att få ekonomiskt bistånd?

Om du är i behov av ekonomiskt stöd kan du kontakta socialtjänsten
i ditt område. Kontaktuppgifterna finns längst ner på den här sidan.
Mer information om ekonomiskt bistånd från Socialstyrelsen, extern webbplats

Senast ändrad: 2019-01-21 09:34