Boende för personer med funktionsnedsättning

Om behovet av stöd och hjälp är så omfattande att det inte går att tillgodose i hemmet, kan du ansöka om särskilt boende, bostad med särskild service alternativt stödboenden. .

Särskilt boende

Särskilt boende är benämningen på den boendeform du ansöker om enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos biståndshandläggare inom funktionsstödsförvaltningen.

Stödboenden

Stödhusen är boenden riktade till hemlösa personer med ett aktivt missbruk och psykisk ohälsa, så kallad samsjuklighet. Stödboende kan beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen och du ansöker om detta hos funktionsstödsförvaltningen.

Bostad med särskild service enligt LSS

Boendeformer med särskild service enligt LSS finns i form av gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. Du ansöker om denna boendeform hos LSS-handläggaren i funktionsstödsförvaltningen.

Ansökan om LSS-boende

Senast ändrad: 2017-05-30 13:40