Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Korttidshem LSS

Du som är barn, ungdom eller vuxen och har funktionsnedsättning samt tillhör personkrets 1, 2 eller 3 inom LSS kan ansöka om att tillfälligt bo på ett korttidshem. Du får miljöombyte och avkoppling och dina anhöriga får möjlighet till avlösning. Korttidshem är en del av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet.

Malmö stad erbjuder korttidshem både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Korttidshemmen är öppna såväl dagtid som under kvällar, nätter och helger. En plats på korttidshem kostar ingenting, däremot betalar du en avgift för mat.

Fyra olika korttidshem

Det finns fyra korttidshem i olika stadsdelar i Malmö anpassade för barn och ungdomar respektive vuxna. Korttidshemmen används främst av barn, ungdomar och unga vuxna som bor hemma och som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd. Hemmen är också tillgänglighetsanpassade för personer som har fysisk funktionsnedsättning.