Publicerad 2018-11-13 10:57

Senast uppdaterad 2018-11-13 11:07

"Se människan bakom sjukdomen"

– Kom ihåg att den som sitter framför er inte är en sjukdom, utan en människa. En oerhört sårbar människa som har fått hela sitt liv förändrat.

"För den som inte har något funktionshinder går det knappt att förstå hur otroligt svåra till och med de enklaste vardagliga saker kan bli, om man till exempel som jag är delvis förlamad", säger Bodil Petersson som föreläser om sin vardag som brukare för socionomstudenter.

"För den som inte har något funktionshinder går det knappt att förstå hur otroligt svåra till och med de enklaste vardagliga saker kan bli, om man till exempel som jag är delvis förlamad", säger Bodil Petersson som föreläser om sin vardag som brukare för socionomstudenter. Linda Arvidsson är utvecklingssekreterare på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och föreläser också för socionomstudenter från Malmö, Lund och Helsingborg.

Orden är Bodil Peterssons och de är kärnan i hennes budskap till de socionomstudenter som står i begrepp att välja en karriär inom äldreomsorg och biståndsbedömning.

Bodil är 74 år och halvsidesförlamad efter en stroke för drygt tre år sedan. Mötena med biståndshandläggare och hemtjänstpersonal har varit många och alla erfarenheter är inte positiva. Nu föreläser hon om sin situation och delar med sig av sin verklighet för studenter vid socionomprogrammen vid Malmö och Lunds universitet samt Campus Helsingborg. Det är en del i ett samarbete mellan lärosätena och Malmö stad.

Många vinster

Det är i den valbara fördjupningskursen ”Socialt arbete med äldre” som både medarbetare från Malmö stad och brukaren Bodil Petersson deltar som föreläsare och diskussionspartners för studenterna, som då går sjunde terminen och närmar sig examen. 

Linda Arvidsson, utvecklingssekreterare på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, samordnar och är själv en av föreläsarna:

– Det finns många vinster med att vi kommer in som en del av utbildningen. För studenterna är det mycket värdefullt att få möta människor från verksamheten, till exempel biståndshandläggare och brukare. Det får vi mycket tydligt bekräftat i utvärderingarna.

Lyfta äldrefrågorna

För Malmö stad och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är medverkan bland annat en del av rekryteringsarbetet. Man vill gärna lyfta just äldrefrågorna, som anses lite undanskymda i socionomutbildningen, där mycket fokus ligger på missbruk, barn och fattigdom.

– Vi vill att studenterna ska få upp ögonen för äldreomsorgen och söka jobb hos oss när de är klara. Genom att de har valt just den här fördjupningskursen så finns intresset. Dessutom har studenterna i och med kursen redan gått en del av vår introduktion, säger Linda Arvidsson.

Vill skapa förståelse

Bodil Petersson, som är utbildad apotekstekniker och dessutom har jobbat som simtränare och scoutkonsulent, var van vid ett aktivt och självständigt liv tills stroken ändrade allt. Nu är hon beroende av hjälp. Hon trivs med att föreläsa och bidrar gärna med konkreta exempel på vad studenterna kan förvänta sig att möta i sitt yrkesliv.

– Mycket fungerar bra i kontakten med myndigheter och personal. Men jag håller inte inne med det jag är missnöjd med. För den som inte har något funktionshinder går det knappt att förstå hur otroligt svåra till och med de enklaste vardagliga saker kan bli, om man till exempel som jag är delvis förlamad. Det är något personalen måste lära sig att ha med i beräkningarna; att se människan bakom sjukdomen eller funktionshindret.

En tankeställare

Hon möter bara positiva reaktioner från studenterna.

– De brukar vara väldigt intresserade och knäpptysta när jag föreläser. Ofta kommer de fram efteråt och pratar. Särskilt minns jag en stor kille, ytligt sett en ”tuffing”, en sådan man inte skulle vilja möta ensam på kvällen. Han kom fram efteråt och tackade och förklarade att han fått en tankeställare. Han var hur mjuk och trevlig som helst.

– Jag fortsätter gärna mitt föreläsaruppdrag så länge de vill ha mig. Det finns de som tycker att jag är modig, men varför skulle jag inte våga? Kan det jag förmedlar hjälpa någon annan så är det bara bra.

Samarbetet kan utvecklas

Biståndshandläggare från Malmö stad förklarar för studenterna bland annat hur jobbet fungerar och hur roller och ansvar är fördelade. 

– Det är både i form av föreläsningar och i gruppsamtal. Eleverna får också som övning skriva ett ärende, som vi är med och bedömer. En del fokus läggs också på arbetssättet Ibic, Individens behov i centrum, säger Linda Arvidsson.

Hon ser framför sig hur samarbetet med högskolornas socionomprogram kan utvecklas och fördjupas:

– Till exempel skulle sektionschefer och undersköterskor kunna vara med inom temat Organisation och ledarskap och göra mer än att föreläsa. De skulle kunna göra uppgifter som är interaktiva mellan student och verksamhetens uppdrag. Det vore ett bra steg att ta. Annars är allt samarbete med högskolorna bra och positivt för både oss och dem.

Text: Jörgen Olsson  Foto: Sanna Dolck Wall