Publicerad 2019-01-09 15:40

Senast uppdaterad 2019-07-19 15:07

Mat smakar bättre tillsammans

Gemensamma måltider

En efterlängtad nyhet på mötesplatserna är aktiviteten "gemensam måltid" där vi träffas och äter tillsammans.

Vad innebär gemensam måltid?
– Det är en aktivitet där vi fokuserar på att äta tillsammans.
Varje dag kommer det att finnas ett tillfälle för gemensam måltid
på en av Malmös åtta mötesplatser. Upplägget kommer att se lite olika
ut. Om det inte finns möjlighet till att servera mat på mötesplatsen du
brukar besöka, åker vi tillsammans till en restaurang som bedrivs i
Malmö stads regi och äter där. De restauranger som Malmö stad har
är Tuppen, Dammfrigården och Mathildenborg. Vid vissa tillfällen kan det finnas möjlighet till att vara med i en annan aktivitet direkt efter
att vi har ätit ihop.

 Varför har ni startat detta?
– Många sitter hemma ensamma och äter. Det här vill vi ändra på dåvi vet att mat ofta smakar bättre tillsammansmed andra. Vi vill minskaden ofrivilliga ensamheten, öka livskvalitetenoch förbättra matvanornahos våra äldre Malmöbor. Maten är från vår egen kostenhet och anpassad för äldre.

Lina Lilja aktivitetsledare

Lina Lilje (bilden) är mötesplatsernas nya aktivitetsledare.Hon kommer att arbeta med en efterlängtad nyhet på mötesplatserna som kallas "gemensam måltid".