Publicerad 2019-01-22 15:20

Senast uppdaterad 2019-01-24 16:22

Mötesplatserna är HBTQ-certifierade

Emilie Küng och de andra på mötesplats Tuppen har bytt ut toalettskyltarna i och med HBTQ-certifieringen.

– Mötesplatserna ska vara öppna för alla och det är vår uppgift att se till att det verkligen är så. Det är nu utmaningen börjar, säger Emilie Küng, aktivitetsledare på Tuppen

Certifieringen leddes av en utbildare från RFSL och pågick under fem månader. All personal på mötesplatserna har deltagit i utbildningen och det utvecklingsarbete som sedan följer. Arbetet ligger i linje med förvaltningens arbete inom mänskliga rättigheter. Under utbildningen har medarbetarna fått utmana sina egna föreställningar om hur saker är och ska vara.

–Vi har blivit utmanade i att se våra egna fördomar och att se de normer som finns i vårt samhälle, säger Emilie.

Den riktiga utmaningen börjar nu efter certifieringen menar Emilie. Hur gör man i praktiken för att bli mer inkluderande och vad är en inkluderande mötesplats?

–Mötesplatserna behöver bli mer inkluderande. Det kommer en ny generation äldre som ställer nya krav. Vi har idag en rätt homogen besökargrupp och vi tror att det är många som inte söker sig till oss för att vi inte når ut till dem, säger Emilie.

En arbetsgrupp bestående av medarbetare från några av mötesplatserna har tagit fram en handlingsplan som sträcker sig över tre år. De kommer också att ta fram en lathund för vad man ska tänka på för att skriva och prata mer inkluderande. Det kan handla om att fråga om någon har en partner istället för att förutsätta att alla har en man eller fru.

De har redan gjort små förändringar som att till exempel ha en regnbågsflagga synlig och byta ut toalettskyltarna.

–Det är en långsam förändringsprocess. Vi planerar en större invigning i maj där vi vill bjuda in en föreläsare med erfarenhet av HBTQ. Vi kommer också att arbeta med frågorna i programtidningen och i våra kanaler i sociala medier. Men det viktigaste är nog samtalen i vardagen. Att vara där och kunna möte olika föreställningar, säger Emilie.

Fakta

Kommunstyrelsens utskott för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter gav under 2018 bidrag till insatser inom områdena jämställdhet, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkände i januari 2018 en ansökan från mötesplatserna Tuppen och Dammfrigården som skickats till kommunstyrelsens utskott och arbetet började i april förra året. Medlen har använts för att certifiera alla mötesplatserna.