Publicerad 2019-02-01 11:18

Senast uppdaterad 2019-02-20 11:37

Kickoff för digitaliseringens möjligheter inom hälsa, vård och omsorg i Malmö stad

Igår samlades en handfull produktleverantörer och ett 70-tal nyfikna medarbetare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Temat för dagen var hur digitala lösningar kan minska fel i läkemedelshanteringen.

Åke Härstedt.

Åke Härstedt, chef för enheten för digitalisering och välfärdsteknik i hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen, välkomnade besökarna med att berätta om förvaltningens digitaliseringsstrategi.

– Som förvaltning ska vi vara ledande i användningen välfärdsteknologi och digitala lösningar som ska främja kommunikation, trygghet och hälsa hos våra brukare. Digitaliseringen är också nödvändig för att få arbetskraftsekvationen att gå ihop. Denna dag ser vi som en kickoff för detta arbete, sade Åke Härstedt och fortsatte:

– Digitala lösningar behövs för att öka kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Fokus ska ligga på att skapa nytta i vardagen, och dit når vi bäst genom nyfikenhet och frågvishet. En bra början är att använda befintlig teknik och tjänster, men vi behöver också ta reda ny vilka nya möjligheter som finns. Och det är det vi ska göra idag.

Inger Siecke, medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättade att förvaltningen registrerade 3 292 läkemedelsavvikelser år 2018, en försiktig nergång jämfört med år 2017. 80 procent sker under överlämnandefasen, det vill säga då brukaren ska få/ta sin dos. Vanligaste felet är att dosen glöms bort på grund av ej följd rutin.

De sju produktleverantörerna som var på plats under dagen var knutna till läkemedels- eller life science*-branschen. Ett företag hade bakgrund inom bank- och finansbranschen.

Leverantörerna var väl insatta i hälso- och sjukvårdens utmaningar kring läkemedelshantering, och att få dem som blivit ordinerade att ta sina läkemedel. Bland de försvårande faktorerna nämndes att apoteken ofta byter ut ordinerat läkemedel mot ett annat eller att olika läkare ordinerar olika läkemedel. Att patienter själva glömmer, tar bort, lånar och byter ut ordinerat läkemedel samt att läkemedel stjäls är också försvårande. Stora mängder läkemedel passerar också sitt utgångsdatum.

Under temadagen presenterade företagen sina olika lösningar för en säkrare och effektivare läkemedelshantering. Bland exemplen som besökarna fick se och prova fanns fjärrstyrda läkemedelsdispensrar och appar som kan korsköra olika system och ha olika funktionalitet för personal och brukare.

Åke Härstedt var mycket nöjd med temadagen.

– Den överträffade mina förväntningar! Det var ett stort och intresserat deltagande från våra egna verksamheter, och antalet leverantörer var fler än vi vågade hoppas på. De gav oss många olika perspektiv på lösningar för att rätt brukare eller patient ska få rätt medicin, vid rätt tid och i rätt dos. Syftet var att ge verksamheten ökad kunskap och det känner jag att vi uppnådde.

Vad händer nu?

– Den kunskap vi bygger upp nu kommer att kunna användas på många sätt när det kommer till verksamhetsutveckling, läkemedel och digitalisering. Till exempel för att identifiera behov och ställa krav vid upphandlingar. Dialogen mellan verksamhet och leverantörer är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utveckla produkter som motsvarar våra behov.

*läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård.