Publicerad 2019-02-13 14:22

Senast uppdaterad 2019-02-19 10:26

Välkommen till Dialogforum
för psykisk hälsa våren 2019

Häder  håller varandra Dialogforuum för psykisk hälsa

Om du bor i Malmö och har, eller önskar, stöd relaterat till psykisk ohälsa är du välkommen att träffa oss och berätta vad du vill ha för stöd i framtiden. Vad fungerar bra? Vad kan bli bättre? Har du förslag på hur?

Under våren 2019 träffas vi kl. 17.00–19.00
den andra onsdagen i månaden
på Vänkretsens mötesplats, Rundelsgatan 14 A, Malmö

 

  • 13 februari – Årets första möte
  • 13 mars – Tema Mötesplatser: Kvällen anordnas tillsammans med Vänkretsen och Kraftbudet
  • 10 april –Tema Återhämtning: Vi pratar om återhämtning som inriktning i Malmö stads arbete. Info om återhämtningsguiden och de kurser Malmö stad erbjuder inom området.
  • 8 maj – Tema Vilket stöd kan man få i Malmö stad? Info kring de olika insatserna som finns och hur man går till väga om man villansöka.
  • 12 juni – Sommaravslutning: Kom och mingla, fika och fira in sommaren. Har vi tur kommer någon/några och spelar lite musik för oss ... om vi hittar någon som kan och vill.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Du behöver inte anmäla dig i förväg - det är bara att gå dit!

Välkommen!

Intervjun nedan har tidigare publicerats på malmo.se med anledning av Dialogforum hösten 2018.

Pernilla och Bengt leder Dialogforum för psykisk hälsa

 

Hej Pernilla och Bengt!

Ni håller i Dialogforum för psykisk hälsa, vad är det?

Dialogforum är ett forum där personer med psykisk ohälsa är välkomna att bidra med tankar, idéer, erfarenhet och kunskap för att påverka de insatser och stöd som Malmö stad erbjuder. På träffarna kan du till exempel lämna förslag på vad och hur du tycker stödet kan bli bättre. Du kan berätta vad du vill ha för stöd i framtiden. Vad som fungerar bra idag?

Vi är intresserade av att få nya uppslag på hur kommunen kan utvecklas för att bli så bra som möjligt för de vi är till för.

Vilka är ni?

Vi är utvecklingssamordnare på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Båda är utbildade socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete och vi brinner för arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i samhället.

Vi arbetar tillsammans med medarbetare Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i ett socialpsykiatriskt team. Tillsammans stödjer vi personer med psykisk ohälsa, bland annat genom att kartlägga vilka behov varje individ har. (Läs mer om socialpsykiatriska teamet (pdf, 596.1 kB)).

Vad händer på ett Dialogforum?

På forumen pratar vi om stöd i samband med psykisk ohälsa på flera olika nivåer – allt från en mera övergripande nivå till specifika insatser – till individnivå. Du också fråga vad som gäller dig och få tips och idéer.

Vid vissa tillfällen är en specialist med och berättar om ett särskilt område.

Vi bjuder på kaffe och macka och de som vill kan mingla lite.

Hur går ni vidare med alla idéer och tankar från Dialogforum?

Den info som kommer fram vid mötena lämnar vi till berörda chefer. I funktionsstödsförvaltningen lyfter vi också upp det i det brukarråd som håller på att ta form förvaltningen.

Vilka kan komma till era träffar?

Om du bor i Malmö och har, eller önskar, stöd relaterat till psykisk ohälsa är du hjärtligt välkommen.