Publicerad 2019-02-28 08:35

Senast uppdaterad 2019-03-23 20:52

Samlad strävan efter en god måltidsupplevelse

Mikael Svensson, sektionschef för boendeköken, och Magnus Lingvärn, sektionschef för restaurangerna i Malmö stads regi, berättar mer om sitt utmanande och spännande arbete i Kostenheten.

Ni har ju båda en lång erfarenhet av yrken inom restaurang och kök. Vad är det som lockar med att jobba med mat?

Mikael: Det finns mycket mångfald i ett kök, kunskap att utnyttja och ständigt lära sig av. Det är ett omväxlande jobb, med uppgifter som ofta kräver snabb problemlösning, vilket är spännande.

Mikael Svensson (t.v.) och Magnus Lingvärn (t.h.) arbetar som sektionschefer på Kostenheten.

Magnus: Och man blir aldrig fullärd. Utvecklingen går framåt så snabbt och det kommer nya influenser hela tiden. Nuförtiden kan du få tag all världens mat. Även om svensk husman är fokus på våra restauranger och kök så gör vi den ofta med en nyfikenhet på andra kök. Nuförtiden kan man ju även göra väldigt god och näringsrik vegetarisk mat och här måste vi följa med i tiden.

Kostenheten är ju ganska ung, bara cirka ett år gammal. Hur ser ert uppdrag ut i förhållande till det?

Mikael: Det är utmanande och spännande att bygga upp en enhet som kostenheten. Vi kan dra nytta av varandras kompetens och kunskap på ett annat sätt när vi knyter ihop personal som tidigare varit spridd eller ensamma i sin roll. Vårt jobb är sedan att underlätta och stötta i arbetet med att ta fram gemensamma regler och riktlinjer för kvalitetssäkring, men också skapa en sammanhållning över gränserna. Jag och Magnus har ju sysslat med mat hela våra liv, vi förstår problemen som vår personal står inför eftersom att vi själva stått inför dem.

Nu har ni även fått in dietister i enheten. Vad ser ni för möjligheter i samband med det?

Magnus: Fördelen med att ha fått in dietister i kostenheten är att vi kan bolla idéer på ett helt annat sätt kring näringsvärdet i kosten. Nu har vi även utbildningarna för exempel kostombud i vår egen enhet. Det gör samarbetet mer flexibelt. Och kostombuden är ju den förlängda armen ut till hemtjänst och äldreboenden. De är väldigt viktiga för att vi ska kunna knyta en närmare relation mellan varann.

Mikael: Vi vill ju gärna ha en tätare kommunikation med våra leveransställen. Vi har ungefär hälften av boendena under oss, medan hälften av boendena lagar sin mat själva. Därför har vi också skickat ut våra kockar på besök till boenden för att prata med personalen och få en uppfattning hur vi kan hjälpa varann och skapa förståelse för varandras arbete. Vi strävar ju efter samma gemensamma slutmål – att det ska bli en bättre måltidsupplevelse.

Vad ser ni för utmaningar i framtiden?

Magnus: Vi levererar mat till många olika ställen varje dag, och vi utökar stadigt våra antal portioner. Men vi måste se till att vår transportförsörjning hinner med. Vi har som sagt ett miljötänk och det ska finnas med även i denna del. Just nu utforskar vi hur upphandlingen för transporter kan se ut framöver. Ett önskemål vi har är att kortare sträckor ska kunna tas över av cykelbud, så det hoppas vi på att vi kan lösa så att vi fullföljer vårt miljötänk från start till leverans.