Publicerad 2019-05-15 10:03

Senast uppdaterad 2019-05-15 10:28

Anhörigas upplevelser i fokus på Anhörigforum

Översiktsbild från anhörigforum den 9 maj.

Den 9 maj arrangerades hälsa, vård och omsorgsnämndens andra anhörigforum. Denna gång höll man till på mötesplats Dammfrigården där det finns tillgång till olika diskussionsrum, eftersom man valt att fokusera på ett upplägg med runda-bordssamtal med olika diskussionsteman. De olika temana var områden som anhöriga lyft som viktiga vid förra anhörigforum.

”Anhöriga berättar – politiker lyssnar!”

Forumet hade fokus på anhörigas perspektiv och utgick från att anhöriga skulle berätta om sina upplevelser, och att politiker och tjänstepersoner skulle lyssna och ta emot. Vid varje bord fanns en tjänsteperson som skulle hålla i diskussionen och en som skulle dokumentera det som sades. Dessutom fanns det vid bordet minst en nämndpolitiker och en avdelningschef.

Förvaltningsdirektör Gisela Green och kommunalråd Anders Rubin (S) satt vid bordet ”Vilka anhörigfrågor ska politikerna ha fokus på under mandatperioden?”.

Möjlighet att besöka olika diskussionsbord

På plats fanns cirka 35 privatpersoner, ett antal representanter från föreningar, samt 25 tjänstepersoner och politiker från hälsa, vård och omsorg. Medverkande fördelade sig på sju olika bord med fem teman. Under kvällen hade man som anhörig tid att besöka två av dessa bord. Två teman fick två bord var, eftersom de rörde frågor som varit mest framträdande i de anhörigas synpunkter. Dessa var också de mest välbesökta under kvällen. Dessa teman var ”Vad händer med mina synpunkter?” och ”Vad betyder det att vara anhörig?”. Resterande ämnen var: ”Hur fungerar samverkan kring min närstående?”, ”Hur hittar jag information för anhörig och närstående?” samt ”Vilka anhörigfrågor ska politikerna ha fokus på under mandatperioden?”.

– Jag tycker att det var ett mycket bra sätt för anhöriga att träffas, det var bra med en mindre grupp så att de flesta kan få prata. Jag fick säga vad jag tyckte och vi lyssnade på varandra. I den andra gruppen jag var i satt dock många kvar från den tidigare diskussionen, och jag upplevde att de inte var färdiga. Gruppen var större och det var svårt att hinna få ordet, säger Birgitta Blomqvist, en av besökarna på anhörigforum.

Anhörigkonsulent Helen Deblond och närståendekoordinator Martina Takter sammanfattar synpunkter från bordet ”Vad betyder det att vara anhörig?”.

Sammanfattning av kvällens synpunkter

I slutet av kvällen fick politikerna vid respektive bord ordet, och de berättade vad de tog med sig från diskussionerna med anhöriga. Bland annat var det tydligt att anhöriga lägger mycket tid och kraft på att söka rätt uppgifter. Vikten av återkoppling och löpande information är stor, samt att informationen är rak, tydlig och korrekt. Ett behov av att bli sedd och bekräftad, och vikten av trygghet och kontinuitet var också ett återkommande tema.

– Det kan inte nog betonas hur viktigt det är för oss politiker att få en helhetsbild av verksamheten. Många av oss har egna erfarenheter av att vara anhöriga, men vi behöver hela tiden uppdatera oss för att få veta hur det fungerar just nu, säger nämndpolitiker Eva Lindholm (L) som var med under kvällen.