Publicerad 2019-06-04 12:49

Senast uppdaterad 2019-06-04 13:47

Observationer ett verktyg att utveckla måltidssituation på boenden

Två kvinnor sitter ned vid matbord. Två kvinnor står bredvid och serverar.

Scen ur en träningsobservation. Dietist Jenny Fontaine Ronnby ståendes till höger.

Under våren har kostombud på äldreboenden gått utbildning i måltidsobservationer. Syftet är att introducera ett uppdaterat verktyg som kan hjälpa till att utveckla måltidssituationen för de boende.

Kvinna föreläser för en mindre grupp personer.

Kultursekreterare Gizella Nemeth går igenom rutiner och observationsmallar med gruppen.

Utbildningen är en del av resultatet av ett omfattande övergripande arbete kring förbättrad måltidssituation. Utbildningstillfällena består av en teoretisk del som hålls av kultursekreterare Gizella Nemeth, med introduktion av rutiner och observationsmallar, samt en praktisk del med dietist Jenny Fontaine Ronnby. I den praktiska delen får kostombuden växelvis testa sina förmågor som observatörer och vara statister i fem scener som spelas upp, som ska visa en måltidssituation på ett boende.

Modell från restaurangvärlden

I måltidsobservationer använder man sig av frågor som utgår från FAMM-modellen. FAMM står för ”five aspects of meal model” och är en vetenskaplig måltidsmodell som ursprungligen kommer från restaurangvärlden. Den syftar till att skapa en så god måltidssituation som möjligt och utgår från fem olika aspekter som alla har en inverkan på gästens upplevda kvalitet av måltiden: rummet, mötet, mat och dryck, styrsystemet (organisation/rutiner) och atmosfären/stämningen*.

Jenny Fontaine Ronnby, som i sitt yrke som dietist håller löpande utbildningar och kontakt med kostombuden, lyfte frågan om man inte också skulle kunna ta fram en utbildning.

– Från mitt perspektiv var ju detta väldigt intressant. Måltiden är mer än bara mat, det är en del av ett socialt sammanhang och en höjdpunkt för många under dagen. Den är central i att hålla en god hälsa och livskvalitet hos de äldre, säger Jenny Fontaine Ronnby.

Bild på en sned tavla, prydnadsaker, rengöringsmedel.

En del av att göra en måltidsobservation är att lägga märke till detaljer i rummet.

Scenerna är som ”outspädd saft”

De fem aspekterna i FAMM är även de fem aspekter som träningsobservationerna utgår ifrån under utbildningen. I scenen ”rummet” ska kostombuden se över platsen där man intar måltiden. I gruppreflektionerna efter scenen uppger ombuden bland annat att de har lagt märke till vissna blommor, sneda tavlor, fläckar på borden och personal som har handskar på under matservering.

– I scenerna lyfter vi enbart negativa aspekter, men det är klart att det finns massor som vi gör bra ute i verksamheterna. Utmaningen är dock att kunna identifiera förbättringsmöjligheterna och se vad vi behöver bli mer medvetna om. Så scenerna blir lite som outspädd saft, förklarar Gizella.

Kvinnor sitter i en soffa och läser dokument.

Kostombuden Pia Nilsson, Elena-Lenuta Nitulescu, Dehab Belai och Rosa Lojpur under en träningsobservation.

Ombuden ska göra observationerna på en annan avdelning än den egna, eller helst ha ett utbyte boenden emellan.

– Men det påbörjas ofta två processer i huvudet hos de som utbildas; å ena sidan är man upptagen med att observera någon annan, å andra sidan börjar man fundera på: hur gör vi själva? Man bör inte göra observationer på sin egen avdelning, men mallen kan då vara ett arbetsmaterial som gör det lite enklare att lyfta de här frågorna, säger Gizella Nemeth.