Publicerad 2019-11-12 19:31

Senast uppdaterad 2019-11-13 10:01

Konferens för återhämtningsinriktat arbetssätt

Den 25 september arrangerade avdelning myndighet och socialpsykiatri i funktionsstödsförvaltningen en heldagskonferens på temat återhämning. Dagen var ett betydande avstamp inför nästa led i implementeringen av återhämtningsinriktat arbetssätt, som pågår inom avdelningen.

Egenerfarenhet och forskning visar samma sak

På scen stod forskare, professionella och personer med egen erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa. De talade bland annat om vikten av delat beslutande och goda relationer och vad som behövs för att återhämtning ska vara möjlig – att känna sig delaktig, att känna hopp inför framtiden och att uppleva meningsfullhet och egenmakt.

Stor uppslutning

Över 400 chefer och medarbetare från främst funktionsstödsförvaltningen, men också från Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen, Psykiatri Malmö samt intresserade Malmöbor och personer från idéburen verksamhet besökte konferensen.

Presentationsmaterialet

Var du där och vill har presentationerna från dagen? Då är du välkommen att kontakta Susanna Agerius, utvecklingssamordnare i funktionsstödsförvaltningen: susanna.agerius@malmo.se

Återhämtningskonferens20190925

Ur programmet

 • Annelie Larsson, förvaltningsdirektör, och Sema Soer, avdelningschef, avd. myndighet och socialpsykiatri, funktionsstödsförvaltningen.
 • Det professionellas bidrag till återhämtningsarbetet. Och vilka hinder möter de? (Alain Topor)
 • Goda exempel: Kurs i återhämtning för dig med psykisk ohälsa. (Annika Wihlborg och Annika Larsson)
 • Delat beslutsfattande en metod för att öka patientens/ brukarens engagemang, delaktighet och egenmakt. (Måns Gerle)
 • Från myter till medvetenhet: Återhämtningsinriktat och reflekterande arbetssätt inom socialpsykiatrin.
  (Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn)
 • Nuläge och framtid - funktionsstödsförvaltningen
  (Lisa Lannerud och Mikael Håkansson, avd. myndighet och socialpsykiatri)
 • Erfarenheter från återhämtningsarbete i ACT-teamet.
  (Ann-Charlotte Björklund)

Föreläsare

Alain Topor: docent vid inst. för socialt arbete vid Stockholms Universitet och professor vid Universitetet i Agder (Norge) Alain har arbetat klinisk inom både socialtjänsten och psykiatrin. Han har forskat kring återhämtning från allvarliga psykiska problem, de professionellas bidrag till denna process och de materiella villkorens del i återhämtning.

Måns Gerle: Delat beslutsfattande: är en metod som syftar till att öka patientens/brukarens engagemang, delaktighet och egenmakt vid val
av exempelvis terapeutisk, psykopedagogisk och medicinsk behandling. Måns är psykiater och chef för område psykos, Malmö/Trelleborg. Han har bl.a. sex års erfarenhet från arbete i Malmös ACT-team.

Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi är bägge
specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård och lektorer i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. De bedriver forskning och utveckling inom psykiatrisk  vård och omsorg med fokus på återhämtningsinriktade och reflekterande arbetssätt.