Publicerad 2019-11-28 10:30

Senast uppdaterad 2019-12-02 11:26

Hälsocirklar för anhöriga

Rosella Citterio och Annie Mattelin är anhörigkonsulenter i funktionsstödsförvaltningen. Tillsammans arrangerar de bland annat Hälsocirklar och Cafékvällar för anhöriga till personer med insatser/behov inom LSS eller socialpsykiatri.

Varför en Hälsocirkel för anhöriga?

Vi inspirerades av vår kollega i Eslöv, som sedan en tid tillbaka har erbjudit hälsocirklar för anhöriga. Vi har under flera års tid erbjudit samtalsgrupper och det är också uppskattat av många, men ofta hamnar den närståendes diagnos, behov och situation i fokus i de grupperna. Som anhörig kan det också vara svårt att prioritera den egna hälsan. I hälsocirkeln flyttas fokus från den närstående, till den anhöriges egen hälsa.

Syftet med hälsocirkeln är att främja hälsa hos anhöriga genom kunskap, inspiration och gemenskap med andra. Vi försöker lyfta värdet av att göra små förändringar i vardagen, för små förändringar kan göra stor skillnad.

Vad gör ni på en träff?

Hälsocirkeln innehåller teman som kost, sömn, fysisk aktivitet samt stress/återhämtning. Träffarna varvas med gästföreläsningar, information och gemensam reflektion.

Ofta delar deltagarna med sig av sina egna tips och trix till varandra. Det bjuds naturligtvis på nyttig fika också.

Vilka är välkomna?

Vi erbjuder hälsocirkeln för anhöriga till personer inom LSS och socialpsykiatrin. Vi anordnar hälsocirklar både på dag- och kvällstid för att fler ska ha möjlighet att gå.

Ni anordnar också anhörigcaféer, vad är det?

På caféträffarna kan besökarna ta en fika och dela erfarenheter med andra anhöriga i liknande situation som den egna. På plats finns även anhörigkonsulenter för rådgivning och information. Träffarna och fikat är kostnadsfria.

Läs mer och anmäl dig till våra arrangemang:

Cafékvällar och andra arrangemang för anhöriga

Till dig som är anhörig

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, hög ålder eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det behöver man ibland själv olika former av stöd. Här kan du läsa om vilket stöd Malmö stad erbjuder dig som bor i Malmö eller har närstående i Malmö, men själv bpå annan ort: Anhörigstöd för Malmöbor 

Rosella Citterio och Annie Mattelin

Rosella Citterio och Annie Mattelin, anhörigkonsulenter i funktionsstödsförvaltningen, bjuder in till Cafékvällar och Hälsocirklar för anhöriga.