Rådgivande psykiatrisjuksköterskor

Du kan vända dig till de konsultativa sjuksköterskorna om du har frågor som rör psykiatri.

Psykiatrisjuksköterskorna kan hjälpa dig genom att

  • vara rådgivande
  • erbjuda enskilda samtal
  • göra hembesök eller ta emot besök
  • medverka vid vårdplaneringar
  • ge stöd och information till anhöriga och närstående
  • förmedla kontakt internt eller externt beroende av problematik.

Kontaktuppgifter

Camilla Eriksson
Telefon: 0708-26 72 09
E-post: camilla.hyllinge-eriksson@malmo.se

Caroline Sjöberg
Telefon: 0728-86 97 90
E-post: carolinemaria.sjoberg@malmo.se

Jacsco Mesetovic
Telefon: 0738-50 24 17
E-post: jasco.mesetovic@malmo.se

Senast ändrad: 2019-03-24 17:23