Publicerad 29 mars 2019

29 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Korttidsboende

En korttidsplats är ett tillfälligt boende för personer som har behov av vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. Korttidsvistelsen är tidsbegränsad och målsättningen är i första hand att du ska kunna återvända till din bostad.

Personer som blir beviljade korttidsplats har ofta ett omfattande omvårdnadsbehov under stora delar av dygnet som inte går att tillgodose i det ordinära boendet. På samtliga korttidsboenden finns det sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och rehabiliteringspersonal som ansvarar för insatserna.

Korttidsenheter i Malmö

I Malmö finns det fyra kommungemensamma korttidsboenden.

Om du inte är nöjd med ditt korttidsboende

Om du inte är nöjd med omvårdnad, service eller vård bör du i första hand tala med sektionschefen för korttidsverksamheten.

Du kan också