Publicerad 23 mars 2019

23 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Planering efter sjukhusvistelse

För patienter som efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg. Målet är att planera det behov av hjälp som du har efter att du kommit hem.

Du är utskrivningsklar när din läkare bedömt att du inom kort kommer att kunna åka hem från sjukhuset. Om du har fortsatt behov av vård och omsorg så kontaktar sjukhuset kommunen som i sin tur planerar för din utskrivning i samråd med dig. Vi diskuterar vilket behov du har av olika insatser exempelvis omsorg, fortsatt rehabilitering, tekniska hjälpmedel samt medicinsk vård.

Vems ansvar?

Inom kommunen arbetar man i team som gemensamt planerar dina insatser.

Ditt behov av hemtjänst eller trygghetslarm beslutas av kommunens biståndshandläggare. En ansökan om hjälp i hemmet görs i samband med planeringen.

Om du behöver sjukvårdande insatser som exempelvis omläggning/behandling och medicinering utför distriktssköterskan detta. Det medicinska ansvaret har din läkare på vårdcentralen.

Ditt behov av rehabilitering och tekniska hjälpmedel eller om din bostad behöver anpassas utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Klar för utskrivning

Som patient är du utskrivningsklar när du inte längre behöver specialistvård eller behandling som kräver sjukhusvård. Det är läkaren på sjukhuset som avgör när du är utskrivningsklar och kommunen ansvarar för att du får den hjälp du eventuellt behöver efter din sjukhusvistelse. När din läkare på sjukhuset har bedömt att du är utskrivningsklar, kommer du hem till din bostad. Då tar vårdcentralen över det medicinska ansvaret.

Korttidsplats

En korttidsplats är en behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. En korttidsplats kan beviljas till exempel efter en sjukhusvistelse om dina behov inte kan tillgodoses hemma. Läs mer om korttidsplats.