Råd, stöd och vägledning för dig med demenssjukdom

Den konsultativa demenssjuksköterskan kan ge dig råd, stöd och vägledning om du har drabbats av eller har frågor om demenssjukdomar.

Demenssjuksköterskorna kan hjälpa dig genom att

  • vara rådgivande
  • erbjuda enskilda samtal
  • göra hembesök eller ta emot besök
  • medverka vid vårdplaneringar
  • ge stöd och utbildning till anhöriga och närstående
  • förmedla kontakt internt eller externt beroende av problematik.

Kontaktuppgifter

Demenssjuksköterskor som arbetar mot ordinärt boende (med eller utan hemtjänst)

Farideh Koroni
Kungsparken/Folkets park (Innerstaden/Norr)
Telefon: 040-34 70 39
E-post: farideh.koroni@malmo.se

Carola Utecht
Katrinetorp/Bulltofta (Öster/Söder)
Telefon: 0703-28 10 06
E-post: carola.utecht@malmo.se

Marina Lordén
Arena/Kalkbrottet (Väster 1/Väster 2)
Telefon: 0721-60 62 75
E-post: marina.lorden@malmo.se

Demenssjuksköterskor som arbetar mot särskilda boenden (äldreboenden)

Eva Nilsson
Telefon: 040-34 75 32
E-post: eva.ac.nilsson@malmo.se

Vesna Habul Bulut
Telefon: 0728-86 72 86
E-post: vesna.bulut-habul@malmo.se

Senast ändrad: 2019-03-24 11:41