Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Du kan få råd som underlättar din vardag och öka dina kunskaper kring en specifik diagnos eller sjukdom. Ibland är fokus samtal och reflektion, andra gånger är det utbildning och information.  

Vem kan vara med i en anhöriggrupp?

Du som lever nära, hjälper och stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning är välkommen att delta.

Hur går det till?

De flesta grupper träffas fem gånger. Samtalsledare är oftast en anhörigkonsulent. Anhöriggrupper startas kontinuerligt vid behov och när vi har tillräckligt många deltagare.

Våra anhöriggrupper

Du kan anmäla ditt intresse även om du inte hittar någon grupp som passar dig just nu. Ta kontakt med oss på: anhorigstod@malmo.se.

Vill du komma i kontakt med en anhörigkonsulent?
Här hittar du kontaktuppgifter.

Senast ändrad: 2019-10-03 14:13