Arrangemang för anhöriga

Anhörigkonsulenterna i Malmö stad arrangerar kvällar för anhöriga, exempelvis föreläsningar och informationskvällar. Vi vänder oss till olika målgrupper olika gånger. Syftet är att sprida information om anhörigstöd och fånga upp anhöriga. Höstens program fylls på efterhand.

Anhörigcafé - funktionsnedsättning/psykisk ohälsa

Under hösten 2019 är du som är anhörig till någon med en funktions­nedsättning och/eller psykisk ohälsa välkommen till Anhörigcafé. Här kan du träffa andra som är i liknande situation som din och dela dina erfarenheter med.

På plats finns även anhörigkonsulenter för rådgivning och information.

Datum: 28/8, 25/9, 30/10 (föreningar på besök), 27/11
Tid: 17.30-19.30
Plats: Rundelsgatan 14, Malmö (Vänkretsen, vid Caroli city) 

Anmälan: Träffarna och fikat är kostnadsfritt men anmäl dig senast dagen innan om du kommer. Mejla till anhorigstod@malmo.se.

Flyer om Anhörigcafé för utskrift (pdf, 539.6 kB)

För mer information:

Annie Mattelin, anhörigkonsulent
E-post: annie.mattelin@malmo.se
Mobil: 0729-61 36 39

Rosella Citterio, anhörigkonsulent
E-post: rosella.citterio@malmo.se
Mobil: 0708-34 13 09

Informationskväll 6 november

Är du anhörig till någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? Det kan vara någon med demenssjukdom eller annan långvarig sjukdom, eller bara äldre. Anhörigkonsulent bjuder in till kort informationskväll för att hitta dig som är anhörig och som har frågor och funderingar.

Datum: 6 november
Tid: 18-19
Plats: Rundelsgatan 14, Malmö (Vänkretsen, vid Caroli City)

Anmälan: Senast dagen innan till anhörigkonsulent:
Karin Skogmark, 040-34 63 84, karin.skogmark@malmo.se

Inbjudan för utskrift (pdf, 789.4 kB).

Informationskvällar för anhöriga till någon med psykisk ohälsa vintern 2019-2020

Under hösten/vintern 2019-2020 bjuder funktionsstödsförvaltningen in till ett antal föreläsningar särskilt riktade till dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa. Under fem måndagskvällar får du bland annat veta mer om Malmö stads verksamheter, vad vi menar när vi talar om återhämtning samt ta del av erfarenheter och kunskap om psykisk hälsa.

Tid och plats

  • Måndagar, 11/11, 25/11 (2019), 13/1, 27/1 och 10/2 (2020)
  • Klockan 17.30-19.30 (dörrarna öppnas 17.20)
  • Plats: Mötesplats Vänkretsen, Rundelsgatan 14

Cafékväll för anhöriga - till äldre person, någon med demenssjukdom eller annan långvarig sjukdom

Välkommen på cafékväll för att träffa andra i liknande situation och dela dina erfarenheter. På plats finns anhörigkonsulenter från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för rådgivning och information. Träffen är kostnadsfri.

Datum: 4/12
Tid: 18-20
Plats: Rundelsgatan 14, Malmö (Vänkretsen vid Caroli City)

Anmälan: Senast dagen innan till anhörigkonsulent:
Helen Deblond, 040-34 52 17, helen.deblond@malmo.se
Marie-Louise Zaar, 040-34 49 31, marie-louise.zaar@malmo.se

Inbjudan för utskrift (pdf, 770.1 kB).

Anhörigforum

Anhörigforum är ett forum för delaktighet och samverkan kring anhörigfrågor, där du har möjlighet att prata med politiker i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i Malmö stad

Forumet riktar sig till dig som är anhörig till en äldre person, en person med somatisk sjukdom eller med fysisk funktionsnedsättning.

Senast ändrad: 2019-10-08 17:59