Publicerad 8 maj 2019

8 maj 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Insatser för barn och unga

Malmö stad har flera insatser för barn och unga, ofta med fokus på brotts- och drogförebyggande stöd. Arbetet sker i många fall nära andra aktörer, så som polisen, skolan, BUP och socialtjänsten. Arbetet sker i miljöer där barn och unga vistas, både i och utanför hemmet.

Arbete i ungas miljöer

Mycket av arbetet går ut på att förhindra och minimera ungas brottslighet, droganvändning och andra riskbeteenden genom förebyggande arbete i miljöer där barn och ungdomar vistas både på kvällar, vardagar och helger. Att stärka ungdomars framtidstro och skapa en meningsfull fritid är också en viktig del av arbetet.

Insatsgruppernas kontakt med de unga bygger helt på förtroende och frivillighet.

Arbete med familjer

Malmö stad utför även ett intensivt förändrings- och behandlingsarbete med ungdomars riskbeteende tillsammans med ungdomarnas familjer. Riskbeteendet kan vara ett resultat av svårigheter kring skola, kriminalitet, droger, psykisk ohälsa eller konflikter inom familjen.

Verksamheterna besöker din familj och erbjuder bland annat samtalsstöd, drogtester vid behov samt telefonberedskap. Fokus för arbetet är den unges beteende och mående i förhållande till sin omgivning och sitt nätverk.

I vissa fall krävs beslut från en utredande socialsekreterare i Malmö stad för att du ska kunna ha rätt till insatserna.