Publicerad 3 april 2019

3 april 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stöd till unga som begår brott

Ungdomar mellan 13–25 år som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring och vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då kan Malmö stads sociala insatsgrupper hjälpa till.

Du som är ungdom

I en social insatsgrupp träffar du personer som har kontakt med dig på olika sätt. Gruppen kan bestå av personer från olika myndigheter, skolpersonal, polis, lärare, socialsekreterare och fältassistenter samt även dina föräldrar och/eller andra viktiga personer i ditt liv.

Alla i gruppen samarbetar för att hjälpa dig att förändra ditt beteende och sluta begå brott.

Målet med arbetet

Den sociala insatsgruppen utgår från dig och dina behov. Målet är att det ska fungera bra för dig i skolan, på praktiken eller på jobbet och att du ska ha en meningsfull fritid.

Hur ofta träffar jag gruppen?

Du kommer att träffa gruppen regelbundet. Däremellan träffar du din socialsekreterare och andra personer som kan stötta dig.

För dig som är vårdnadshavare

Den sociala insatsgruppen hjälper dig att hjälpa ditt barn. Ditt samtycke behövs för att socialtjänsten, skolan, polisen och andra viktiga personer i ditt barns liv ska kunna dela information med varandra. Om ditt barn är över 15 år krävs också att hen ger sitt eget samtycke.

Om ni vill veta mer om sociala insatsgruppen och hur de arbetar kan ni prata med er socialsekreterare. Ni kan också kontakta samordnaren för sociala insatsgruppen i det område där ni bor.