Publicerad 16 september 2019

16 september 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Stödgrupper för barn och unga

Stödgrupperna vänder sig till barn mellan 7 och 18 år som lever eller har levt i familjer där det förekommer psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hot och våld. I en och samma grupp är det högst tre års åldersskillnad mellan barnen. 

Syftet med stödgrupperna är att

  • ge barnen och ungdomarna ökad självkänsla
  • tydliggöra för barnen och ungdomarna att de inte är ensamma om sina upplevelser och känslor genom att låta dem träffa andra barn att känna igen sig i som har liknande erfarenheter
  • skuldavlasta barnen och ungdomarna
  • motverka utvecklingen av egna svårigheter i livet genom att ge barnen kunskap kring känslomässiga sjukdomar
  • att i grupp ges möjlighet att diskutera och uttrycka sina egna känslor och tankar samt att dela egna upplevelser med andra.

Barngruppen

I barngruppen lär sig barnen genom lek och gruppövningar att se sina egna känslor och behov, hantera konflikter och klara av motgångar. Under varje gruppträff utgår man från ett särskilt tema, till exempel känslor eller familjen. Barnen lär sig också att klara situationer med grupptryck, stärka sin självkänsla och göra bra och hälsosamma val.

Barngruppen träffas en gång i veckan under en termin. Varje träff varar ungefär två timmar.

Tonårsgruppen

Tonårsgrupp anordnas minst en gång per år. För att vara med i tonårsgruppen ska du/ditt barn vara i högstadie- eller gymnasieåldern.

Kontakt

Om du vill ha mer information kan du kontakta någon av stödgrupperna i ditt stadsområde.