Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Synpunkter på vård och omsorg

Nedan finner du olika möjligheter att framföra dina synpunkter och klagomål. Vi vill veta om du upplever att exempelvis hemtjänsten har missat att leva upp till någon av sina garantier. De synpunkter och eventuella klagomål du lämnar till oss kommer att leda till att vi utreder vad som har hänt och ser till att bristerna inte upprepas.

Du kan enkelt fylla i dina synpunkter i formuläret ovan eller kontakta din kontaktman direkt. Kontaktmannen är den person, exempelvis en undersköterska, som är utsedd att vara din personliga kontakt. Du kan också kontakta chefen för hemtjänsten eller en biståndshandläggare om det är något du inte är nöjd med.

Behöver du ta ärendet vidare?

Du kan även framföra dina synpunkter och anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är en statlig myndighet som har tillsynsverksamhet och som lyder under regeringen.