Gör något meningsfullt med din fritid, var med att skapa ett bättre liv för en person i behov av stöd.