Publicerad 28 oktober 2019

28 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bli god man eller förvaltare för vuxna – instruktioner för anmälan

I Malmö har vi ett stort behov av kompetenta personer som vill hjälpa sina medmänniskor till en bättre vardag. Du kan anmäla ditt intresse om du vill bli god man eller förvaltare för en vuxen som är i behov av ekonomisk och administrativ hjälp.

Vad du måste göra för att kunna bli god man eller förvaltare

Innan du kan börja ditt uppdrag finns det några steg du måste ta dig genom för att bli godkänd som god man eller förvaltare. Kraven vi ställer är till för att säkra att du kan klara uppdraget, både för din och huvudmannens skull – den medborgare du får lära att känna och hjälpa.

1. Fyll i Malmö stads digitala intresseanmälan

2. Beställ utdrag från Rikspolisstyrelsen

Beställ ett utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Observera att du inte får öppna kuvertet innan du skickar in det till enheten för överförmyndarärenden.

3. Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten

Be att få ditt registerutdrag skickat till dig. E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

4. Beställ intyg från socialtjänsten

Beställ ett intyg från socialtjänsten i den kommun och stadsområde du är folkbokförd som visar att du inte har eller har haft någon insats. Om du bor i Malmö kan du ringa Malmö stad på 040-34 10 00 och be att bli kopplad till din socialtjänst. Du kan också själv ta reda på vilket stadsområde du tillhör.

5. Skaffa skriftliga referenser

Skaffa skriftliga referenser som intygar att du är lämplig som god man eller förvaltare. Du behöver referens från två personer som du har professionell kontakt med, till exempel från din arbetsplats eller föreningslivet. Vi accepterar inte referenser från personer som du inte har en professionell kontakt med, till exempel familjemedlemmar eller vänner.

6. Läs handbok och utför webbtest

Läs boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt (Studentlitteratur, Lund 2016) och få godkänt på webbtestet som hör till boken.

Spara gärna kvittot för boken. Du kan få tillbaka utlägget för boken om du blir godkänd som god man eller förvaltare när du har lämnat in kvittot med den första redovisningen.

7. Skicka in samtliga dokument till enheten för överförmyndarärenden

Skicka dokumenten som omnämns i punkt 2–6 till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Tänk på att skicka in alla papper inom två månader från att du skickat in den digitala intresseanmälan (punkt 1). Annars utgår vi ifrån att du har ångrat din anmälan.

8. Kortare utbildning hos enheten för överförmyndarärenden

Som blivande god man får du en kortare utbildning i vad uppdraget innebär innan du blir godkänd av överförmyndarnämnden.