Publicerad 25 maj 2020

25 maj 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bli god man eller förvaltare för vuxna – instruktioner för anmälan

I Malmö har vi ett stort behov av kompetenta personer som vill hjälpa sina medmänniskor till en bättre vardag. För att säkerställa att personerna får hjälp av lämpliga gode män och förvaltare så har överförmyndarnämnden en särskild process som alla måste gå igenom.

Nedan hittar du information om hur du gör för att anmäla ditt intresse för att bli god man eller förvaltare samt hur anmälanprocessen ser ut.

1. Fyll i en digital intresseanmälan

Det är enheten för överförmyndarärenden som tar emot din digitala intresseanmälan. Det är viktigt att du fyller i följande

  • personnummer
  • information om dig själv, din bakgrund och erfarenheter som du tror är relevanta för uppdraget.

I samband med att du skickar in intresseanmälan godkänner du att enheten hämtar ut intyg gällande dig från Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten.

2. Skicka in namn på två referenspersoner

För att få en bättre uppfattning om dig som person ber vi också om namn till två referenspersoner när vi mottagit din intresseanmälan.

Tänk på att du måste ha eller ha haft en professionell kontakt med dina referenspersoner, till exempel någon från föreningslivet eller en chef eller kollega från en arbetsplats. Vi accepterar inte familjemedlemmar eller vänner som referenspersoner.

3. Läs en bok om uppdraget och utför ett webbtest

Under tiden du väntar svar från oss gällande din intresseanmälan förväntar vi oss att du läser boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt (Studentlitteratur, Lund 2016). Du ska också genomföra ett tillhörande webbtest. I boken finns en personlig kod till ett webbtest som du måste få godkänt på för att komma vidare i processen.

Spara kvittot för boken. Om du blir godkänd som god man kan du få tillbaka utlägget för boken i samband med redovisning i ditt första uppdrag.

4. Skicka intygen till enheten för överförmyndarärenden

Skicka intyg på godkänt webbtest och namn på två referenspersoner till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Det går också bra att scanna intygen i PDF-format och skicka dem via mejl till overformyndare.ansokan@malmo.se.

Tänk på att skicka in dessa intyg inom två månader från att du skickade in den digitala intresseanmälan (se punkt 1). Annars utgår vi ifrån att du inte längre är intresserad av att bli god man eller förvaltare.

5. Närvara på en grundutbildning under dagtid

Om allt är i sin ordning kallas du till en obligatorisk halvdagsutbildning anordnad av enheten för överförmyndarärenden. Denna utbildning ges under en vardag och under kontorstid. Under utbildningen får du

  • information om vad uppdraget innebär
  • genomgå ett redovisningstest
  • genomgå två fallstudiediskussioner.

Testen ska klaras av med godkänt resultat.

Efter utbildningen ringer vi upp dina referenser och gör en samlad bedömning av din lämplighet. Du blir därefter personligen meddelad om du blivit godkänd som god man eller förvaltare. Du kan när som helst under processen själv meddela om du önskar dra tillbaka din intresseanmälan.