Publicerad 23 mars 2019

23 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Om I Malmö möts vi

Här kan du läsa mer om programmet och hur vi arbetar för integration och jämlikhet i Malmö.

"I Malmö möts vi" är en verksamhet som bygger på frivilligt
deltagande och som drivs av Malmö stad sedan 2001. Tanken med den är att skapa förutsättningar för medborgare till att få en ömsesidig inblick i någon annans kultur och för att ta del av olika livserfarenheter. Det kan också innebära bidrag till språklig utveckling, eller att man delar med sig av sina nätverk.

Gemensamt med sin kontakt bestämmer man var och när man möts. Vi bjuder också in till olika sport- och kulturaktiviteter där man ges möjlighet till att träffa andra deltagare under trevliga och sociala
former.

Ett lokalt perspektiv som bidrar till att nå globala mål

I ett längre och lite djupare perspektiv syftar mötet till att forma en grund för större delaktighet och öka förutsättningarna för ett mer jämlikt Malmö. Avsikten är att med hjälp av frivilligheten bidra till en öppen stad och allas lika värde där man möts i dialog och med respekt. Därmed kopplas verksamheten till det sociala kontrakt som ickediskriminering och likabehandling innebär. På så sätt förankras även delar av Malmö stads globala mål i ett lokalt perspektiv och kanske viktigast av allt, verksamhetens deltagare medverkar till en konstruktiv social utveckling.

I Malmö möts vi samarbetar dessutom med olika föreningar och andra kommunala förvaltningar. Vi planerar också att engagera företag som vill ta ett större socialt ansvar för att medverka till den ömsesidiga integrationen I Malmö stad. Vi ingår även i ett nätverk med andra städer som har liknande program.