Publicerad 26 mars 2019

26 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Rapportera, redovisa och skicka in handlingar via ApN och e-post

Registrerade föreningar på fritidsförvaltningen lämnar in föreningsrapport, registrerar närvaro för aktiviteter och redovisar bidrag i e-tjänsten ApN. Årsmötesrapport skickar ni in via e-post.

Fylla i förenings-/organisationsrapport i ApN

Varje år ska föreningsadministratören fylla i en förenings- eller organisationsrapport i ApN.

Föreningsrapport

 • föreningens kontaktuppgifter
 • hur många betalande Malmöbor ni har aktiverat under föregående år
 • datum för föreningens årsmöte
 • medlemsavgifter och/eller träningsavgifter.

Organisationsrapport

 • föreningens kontaktuppgifter
 • hur många Malmöbaserade medlemsföreningar som var ansluta till organisationen föregående år
 • datum för organisationens årsmöte

Söka bidrag i ApN

Vissa bidrag måste sökas senast ett visst datum för en speciell period. Dessa bidrag får ni alltid en påminnelse om via e-post när bidraget går att söka i ApN. Andra bidrag kan sökas när som helst under året och de ligger uppe i ApN hela tiden.

Registrera närvaro för aktiviteter – i ApN

Ni som vill söka aktivitetsbidrag måste registrera närvaro för aktiviteter. Föreningsadministratören lägger upp och fyller i ett närvarokort med deltagarnamn och antal deltagare för varje aktivitet.

Redovisa bidrag i ApN

För de flesta bidrag ni söker behöver ni fylla i ett redovisningsformulär. Här anger ni vad ni har använt pengarna från bidraget till. Redovisning sker 30 eller 90 dagar efter ni har avslutat er aktivitet.

Skicka in årsmötesprotokoll via e-post

Alla föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen ska varje år skicka in ett årsmötesprotokoll senast 30 dagar efter er förenings årsmöte. Protokollet ska vara underskrivet och skickas till forening@malmo.se.

I protokollet ska det framgå att:

 • Resultat- och balansräkningen är godkända av årsmötet
 • Revisionsberättelsen behandlats och lagts till handlingarna
 • Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet
 • Årsmötet har beslutat om medlemsavgift enligt föreningens stadgar

Om ni inte skickar in ert årsmötesprotokoll inom 30 dagar efter ert årsmöte blir ni spärrade för bidrag och bokning tills protokollet skickas in. En förening kan vara spärrad upp till 1 år och sedan blir föreningen avregistrerad.

Mer information om hur ni genomför ett årsmöte och upprättar ett årsmötesprotokoll finns på: foreningspoolmalmo.se.

Viktiga datum i ApN 2019

Håll koll på när ni behöver rapportera, redovisa och skicka in handlingar.