Publicerad 3 juni 2020

3 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anmälan till utbildningar för föreningar

Varje år kan er förening delta i olika utbildningar. Vissa är obligatoriska för att kunna söka bidrag eller höja registreringsnivå. Andra erbjuds som inspiration och för vidareutbildning. Alla utbildningar är gratis och anordnas antingen av fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö (Malmö Ideella och MISO).

Utbildningar inställda eller digitala

Föreningspool Malmö ställer tillsvidare in alla sina utbildningar. Fritidsförvaltningens försöker erbjuda så många som möjligt av sina utbildningar digitalt. Kolla i listan nedan vad som gäller för varje utbildning. Är er förening i brådskande behov av utbildning kan ni kontakta antingen fritidsförvaltningen genom forening@malmo.se eller föreningspool Malmö via info@foreningspoolmalmo.se


Obligatoriska utbildningar för att höja registreringsnivå och få bidrag

Utbildningar genom fritidsförvaltningen
vår 2020 – schema

Datum

Utbildning

Tid

27 jan

Bidragsbestämmelser*

17.30–19.30

28 jan

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning****

17.30–20.30

13 feb

ApN – digitalt bidragssystem

17.30–19.30

24 feb

Idéverkstad-Obligatorisk workshop för Utvecklingsbidrag***

17.30–20.30

27 feb

Bidragsbestämmelser*

13.00–15.00

4 mars

Sjukvårdsutbildning med HLR
Drottninggatan 20, Räddningstjänsten

18.00–21.00

5 mars

INSTÄLLD: Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning****

INSTÄLLD

10 mars

INSTÄLLD: Bokningsenheten-stöd för din föreningsverksamhet

INSTÄLLD

11 mars

INSTÄLLD: Utbildning för föreningar med anställda, Unionen Sydväst, Axel Danielssons väg 195

INSTÄLLD

25 mars

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning****

INSTÄLLD

14 april

Bidragsbestämmelser* INSTÄLLD

INSTÄLLD

16 april

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning**** DIGITAL

17.30–20.30

16 april

Brandskyddsutbildning,
Drottninggatan 20, Räddningstjänsten

18.00–21.00

21 april

ApN – digitalt bidragssystem DIGITAL

13.00–15.00

23 april

Idéverkstad-Obligatorisk workshop för Utvecklingsbidrag*** INSTÄLLD

INSTÄLLD

5 maj

Sjukvårdsutbildning med HLR
Drottninggatan 20, utomhus, Räddningstjänsten

18.00–21.00

6 maj

Utbildning för föreningar med anställda,

Unionen Sydväst, Axel Danielssons väg 195, INSTÄLLD

INSTÄLLD

6 maj

INSTÄLLD Idéverkstad-Obligatorisk workshop för Utvecklingsbidrag*** DIGITAL

INSTÄLLD

12 maj

Bidragsbestämmelser* DIGITAL

13.00–15.00

19 maj

INSTÄLLD Bokningsenheten – stöd för din föreningsverksamhet

INSTÄLLD

26 maj

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning**** INSTÄLLD

INSTÄLLD

8 juni

ApN – digitalt bidragssystem DIGITAL

17.30–20.30


Plats: Kc, Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö, om inget annat anges.

* Obligatorisk innan registrering på nivå 2 och 3 (deltagare: ordförande och minst en styrelseledamot).

** Obligatorisk för att få Utvecklingsbidrag (deltagare: initiativtagare till idén och en styrelseledamot).

*** Idrottsföreningar som vill gå på Sjukvårdsutbildning med HLR erbjuds motsvarande utbildning av Skåneidrotten.

**** Obligatorisk för registrering på nivå 3 (deltagare: ordförande och minst en styrelseledamot). Obligatorisk för att få Utvecklingsbidrag.


***** Obligatorisk för att få lönebidrag (deltagare: styrelsemedlem eller person med delegerat arbetsgivaransvar).


Om utbildningarna

Anmälan till fritidsförvaltningens utbildningar

Välj en utbildning från schemat ovan och anmäl er i formuläret senast fem dagar innan utbildningen.


Om det är många som vill delta i utbildningarna så kommer deltagarna att begränsas till max 2 personer/förening.

Frågor om fritidsförvaltningens utbildningar?

Kontakta Maria Doherty, planeringssekreterare.
E-post: maria.doherty@malmo.se
Telefon: 0721-81 27 08

Utbildningar genom Föreningspool Malmö
vår 2020 – schema

Datum

Utbildning

Tid

29 jan

Styrelsekunskap Grund

18.00–20.30

5 feb

Kassörskunskap Grund

18.00–20.30

12 feb

Styrelsekunskap Grund

18.00–20.30

26 feb

Praktisk bokföring

18.00–20.30

4 mars

Kassörskunskap Avancerad

18.00–20.30

11 mars

Styrelsekunskap Avancerad

18.00–20.30

18 mars

Praktisk bokföring

18.00–20.30

25 mars

Praktisk bokföring

13.30–16.00

1 april

Praktisk bokföring

18.00–20.30

15 april

Styrelsekunskap Grund

18.00–20.30

22 april

Praktisk bokföring INSTÄLLD

INSTÄLLD

29 april

Kassörskunskap Grund INSTÄLLD

INSTÄLLD

6 maj

Styrelsekunskap Grund INSTÄLLD

INSTÄLLD

13 maj

Styrelsekunskap Avancerad INSTÄLLD

INSTÄLLD

27 maj

Kassörskunskap Avancerad INSTÄLLD

INSTÄLLD

3 juni

Praktisk bokföring INSTÄLLD

INSTÄLLD

10 juni

Praktisk bokföring INSTÄLLD

INSTÄLLD


Plats: Se respektive utbildning.

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 och 3
(ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka).

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3
(ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka).

*** Utbildningen Praktisk bokföring hålls hos Föreningspoolen, Spångatan 11 A.


 Deltagarlistor kan komma att delas med fritidsförvaltningen.

Frågor om Föreningspool Malmös utbildningar?

Kontakta utbildning@foreningspoolmalmo.se.