Publicerad 28 oktober 2020

28 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anmälan till utbildningar för föreningar

Varje år kan er förening delta i olika utbildningar. Vissa är obligatoriska för att kunna söka bidrag eller höja registreringsnivå. Andra erbjuds som inspiration och för vidareutbildning. Alla utbildningar är gratis och anordnas antingen av fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö (Malmö Ideella och MISO).

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Fritidsförvaltningen har bestämt att hålla så många utbildningar som möjligt digitala. Länk till utbildningen skickas till den e-post som ni uppger vid anmälan innan utbildningstillfället. Ändras Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan utbildningarna också komma att ändras tillbaka till fysiska träffar.


Läs mer om vårt arbete med coronaviruset och covid-19

Obligatoriska utbildningar för att höja registreringsnivå och få bidrag

Om utbildningarna

Utbildningar genom fritidsförvaltningen
hösten 2020 – schema

Datum

Utbildning

Tid

3 sep

ApN - digitalt bidragssystem (digitalt)

17.30–19.30

3 sep

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

13.00–15.00

9 sep

INSTÄLLD: Utbildning för föreningar med anställda*****

(fysisk träff: Axel Danielssons väg 195)

13.00–15.00

10 sep

INSTÄLLD: Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning**** (digitalt)

17.30–20.30

21 sep

INSTÄLLD: Idéverkstad** (digitalt)

17.30–20.30

23 sep

INSTÄLLD: Sjukvårdsutbildning med HLR*** (fysisk träff: Drottninggatan 20)

18.00–21.00

1 okt

INSTÄLLD: Bokningsenheten – stöd för din föreningsverksamhet (digitalt)

17.30–19.30

6 okt

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

17.30–19.30

13 okt

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning**** (digitalt)

17.30–20.30

15 okt

ApN - digitalt bidragssystem (digitalt)

13.00–15.00

9 nov

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

13.00–15.00

11 nov

Utbildning för föreningar med anställda*****

(digitalt)

17.30–19.30

12 nov

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning**** (digitalt)

17.30–20.30

17 nov

Idéverkstad** (digitalt)

17.30–20.30

18 nov

Sjukvårdsutbildning med HLR*** (fysisk träff: Drottninggatan 20)

18.00–21.00

24 nov

Bokningsenheten – stöd för din föreningsverksamhet (digitalt)

17.30–19.30

26 nov

ApN - digitalt bidragssystem (digitalt)

17.30–19.30

2 dec

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

17.30–19.30

3 dec

Brandskyddsutbildning (fysisk träff: Drottninggatan 20)

18.00–21.00

8 dec

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning**** (digitalt)

17.30–20.30


Plats: Alla utbildningar sker digitalt, om inget annat anges.

* Obligatorisk innan registrering på nivå 2 och 3 (deltagare: ordförande och minst en styrelseledamot).

** Obligatorisk för att få Utvecklingsbidrag (deltagare: initiativtagare till idén och en styrelseledamot).

*** Idrottsföreningar som vill gå på Sjukvårdsutbildning med HLR erbjuds motsvarande utbildning av Skåneidrotten.

**** Obligatorisk för registrering på nivå 3 (deltagare: ordförande och minst en styrelseledamot). Obligatorisk för att få Utvecklingsbidrag.


***** Obligatorisk för att få lönebidrag (deltagare: styrelsemedlem eller person med delegerat arbetsgivaransvar).


Anmälan till fritidsförvaltningens utbildningar

Välj en utbildning från schemat ovan och anmäl er i formuläret senast fem dagar innan utbildningen.


Om det är många som vill delta i utbildningarna så kommer deltagarna att begränsas till max 2 personer/förening.

Frågor om fritidsförvaltningens utbildningar?

Kontakta forening@malmo.se.

Utbildningar genom Föreningspool Malmö
hösten 2020 – schema

Extrainsatta kurser i Praktisk bokföring

Det är många som vill gå Praktisk utbildning och kurserna har blivit fullbokade. Vi har därför satt in två extra tillfällen:

  • 11 november kl. 13.00–15.30
  • 25 november kl. 18.15–20.45

Datum

Utbildning

Tid

12 aug

Praktisk bokföring i förening***

18.00–20.30

19 aug

Praktisk bokföring i förening***

18.00–20.30

26 aug

Styrelsekunskap Grund*

18.00–20.30

16 sep

Styrelsekunskap Grund*

18.00–20.30

16 sep

Praktisk bokföring i förening***

18.00–20.30

23 sep

Praktisk bokföring i förening***

18.00–20.30

30 sep

Kassörskunskap Grund

18.00–20.30

7 okt

Styrelsekunskap Avancerad**

18.00–20.30

7 okt

Praktisk bokföring i förening***

18.00–20.30

14 okt

Praktisk bokföring i förening***

18.00–20.30

21 okt

Kassörskunskap Grund

18.00–20.30

21 okt

Praktisk bokföring i förening***

18.00–20.30

4 nov

Styrelsekunskap Grund*

18.00–20.30

19 nov

Kassörskunskap Grund

18.00–20.30

25 nov

Styrelsekunskap Grund*

18.00–20.30

2 dec

Kassörskunskap Avancerad

18.00–20.30

16 dec

Styrelsekunskap Avancerad**

18.00–20.30


Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö. Gäller samtliga utbildningar.

* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 och 3
(ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka).

** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3
(ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka).

 

*** Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2
( ledamot/kassör/annan ansvarig för ekonomin i föreningen ska medverka).


 Deltagarlistor kan komma att delas med fritidsförvaltningen.

Frågor om Föreningspool Malmös utbildningar?

Kontakta utbildning@foreningspoolmalmo.se.