Publicerad 28 oktober 2019

28 oktober 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Grundläggande krav för registrerade föreningar

Registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen måste uppfylla vissa grundläggande krav varje år: skicka in föreningsrapport och årsmötesprotokoll samt hålla koll på viktiga datum för ansökningar och registrering. Det mesta sker i e-tjänsten ApN.

Skicka in förenings-/organisationsrapport

Varje år ska föreningsadministratören fylla i och skicka in en förenings- eller organisationsrapport i ApN.

Påminnelser föreningsrapport

Ni får två påminnelser via e-post innan ni ska skicka in rapporten och en påminnelse via brev senast 30 dagar efter deadline. Ni måste då skicka in rapporten inom 14 dagar. Om rapporten inte skickas in kan ni inte få utbetalt de bidrag ni ansökt om.

Skicka in årsmötesprotokoll

Alla föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen ska varje år skicka in ett årsmötesprotokoll senast 30 dagar efter er förenings årsmöte. Protokollet ska vara underskrivet och skickas till forening@malmo.se.

I protokollet ska det framgå att

  • resultat- och balansräkningen är godkända av årsmötet
  • revisionsberättelsen behandlats och lagts till handlingarna
  • styrelsen har beviljats ansvarsfrihet
  • årsmötet har beslutat om medlemsavgift enligt föreningens stadgar.

Om ni inte skickar in ert årsmötesprotokoll inom 30 dagar efter ert årsmöte blir ni spärrade för bidrag och bokning tills protokollet skickas in. En förening kan vara spärrad upp till 1 år och sedan blir föreningen avregistrerad.

Mer information om hur ni genomför ett årsmöte och upprättar ett årsmötesprotokoll finns på Föreningspool Malmö.

Kom ihåg viktiga datum

Ni ska hålla koll på när ni behöver rapportera, redovisa och skicka in handlingar via ApN.