Publicerad 6 december 2019

6 december 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Registrera en organisation

Vill du och din organisation ta del av olika bidrag och förmåner? Då kan ni ansöka om att registrera er hos fritidsförvaltningen.

Nya ansökningar handläggs inte mellan 10 december och 13 januari 2020 på grund av nya villkor inför 2020.

Som registrerad organisation får ni till exempel billigare bokning av idrottsanläggningar och kostnadsfria utbildningar.

Steg 1 – villkor innan registrering

Organisationen måste bestå av minst två registrerade föreningar, med minst 50 medlemmar som:

 • är folkbokförda i Malmö.
 • finns i något av föreningarnas medlemsregister.
 • är aktiva i någon av föreningarna.
 • har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret.

Er organisation måste också:

 • ha sitt säte i Malmö.
 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • ta ut minst 40 kr i medlemsavgift per medlem och år.
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer.
 • vara öppen för alla som vill bli medlemmar.
 • ha godkända och antagna stadgar.
 • ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna.
 • bedriva verksamhet i godkända lokaler.
 • arbeta för att motverka diskriminering på grund av kön, etnicitet, religion etc.

Läs om villkoren i detalj under Allmänna bestämmelser organisation.

Steg 2 – kontakta fritidsförvaltningen

Ring eller maila till Emma för att boka in ett personligt möte:

Emma Sjögren
emma.sjogren@malmo.se
Tel: 040-34 03 83, 0733-82 73 44

Steg 3 – ladda ner blanketten

Du ska ha med dig 3 blanketter som du laddar ner och 5 organisationsuppgifter till ditt möte med fritidsförvaltningen:

Steg 4 – kontroll

Efter mötet gör fritidsförvaltningen en kontroll av organisationens aktiviteter.

Steg 5 – efter registrering

För att fortsätta att vara registrerad som organisation måste ni skicka in handlingar digitalt varje år.

 • Organisationsrapport
 • Årsmötesprotokoll
 • Resultat- och balansräkning