Publicerad 17 januari 2020

17 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Aktivitetsbidrag

Bidraget ska fungera som ett stöd för föreningen att aktivera sina medlemmar i grupp.

Vem kan söka bidraget?

Aktivitetsbidraget kan sökas av föreningar som är registrerade på:

 • nivå 2 – 25 medlemmar i åldern 4–25 år, +65 år och/eller personer med funktionsnedsättning
 • nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning
 • nivå 3 – verksamhet för äldre.

Villkor för att söka och få bidraget

 • Ledare ska vara på plats under hela den aktiviteten som ni söker bidrag för.
 • En person kan vara ledare för endast en grupp under en timme.
 • Ledarna ansvarar för att närvaroregistrera deltagare.
 • Föreningsadministratören ansvarar för att uppgifterna i ansökan i ApN är korrekta.
 • Aktiviteterna ska vara godkända*.

*En godkänd aktivitet ska uppfylla följande:

 • det ska vara en gruppaktivitet med ledare
 • aktiviteten ska bestå av minst 5 medlemmar som är 4–25 år, +65 år eller funktionsnedsatt.
 • har aktiviteten enbart aktiva med funktionsnedsättning måste det vara minst 3 medlemmar med funktionsnedsättning
 • aktiviteten ska vara i minst 60 minuter
 • aktiviteten ska genomföras av föreningen
 • ledaren ska ha fyllt minst 13 år under året. Föreningen får bidrag för ledaren om hen är 13–25 år eller +65 år (ingen övre åldersgräns finns för ledare med funktionsnedsättning).

Om bidraget

 • Bidrag för deltagare: 4,80 kronor/deltagartillfälle.
 • Bidrag för deltagande tjejer 4–25 år: 5,30 kronor/deltagartillfälle.
 • Bidraget gäller en gång per deltagare, dag och förening.

Deltagartillfälle

 • ett deltagartillfälle är när en medlem, 4–25 år, deltar i en godkänd aktivitet under ett tillfälle. Exempel: Kalle, 6 år, deltar i aktiviteten basket tisdagen den 20 augusti kl 16.00–18.00.

Extra stöd för lägeraktivitet

För föreningar som har verksamhet helt eller delvis ute i naturen och utanför tätbebyggt område (detta ska stå i stadgar eller verksamhetsbeskrivning) räknas varje deltagare tre gånger. Detta gäller vid godkänd aktivitet som är längre än 4 timmar.

När ni registrerar närvaro i aktiviteter anger ni att ni vill ha extra stöd för lägeraktivitet.

Aktivitetsbidrag godkänns inte för

 • studiecirklar (ni kan dock få grundbidrag och lokalkostnadsbidrag)
 • öppen verksamhet (när medlemmarna kan komma och gå i föreningslokalen när de vill, utan fast schema)
 • religiösa aktiviteter
 • aktiviteter under schemalagd skoltid (skolklasser, förskolor eller liknande).

Ansökan

Steg 1: närvaroregistrera i ApN

För att kunna ansöka om aktivitetsbidrag måste föreningen först registrera deltagarnas närvaro i ApN (inget behöver skickas in). Registrera närvaron löpande under året enligt följande:

 • senast den 25 april: registrera närvaro för perioden 1 januari–31 mars.
 • senast den 15 augusti: registrera närvaro för perioden 1 april–30 juni: registrera närvaron senast den 15 augusti.
 • senast den 25 oktober: registrera närvaro för perioden 1 juli–30 september.
 • senast den 25 januari nästföljande år: registrera närvaro för perioden 1 oktober–31 december.

Steg 2: skicka in periodrapporten i ApN

När föreningen har närvaroregistrerat två perioder skickar ni in en periodrapport i ApN. Rapporten blir automatiskt en ansökan om aktivitetsbidrag. Rapporten ska skickas in två gånger per år:

 • senast den 25 augusti: skicka in för perioden 1 januari–30 juni.
 • senast den 25 februari: skicka in för perioden 1 juli–31 december.

Övrig information

 • Föreningar kan inte få bidrag för dubbelregistrerade deltagare
 • Föreningen ansvarar för att deltagare inte närvaroregistreras på flera aktiviteter samtidigt. Krockarna markeras med en röd pil i ApN. Ni måste kontakta den andra föreningen som har registrerat deltagaren vid samma tid och hantera krocken.
 • Föreningar som får Lovbidrag eller Bidrag för spontanaktiviteter kan inte få Aktivitetsbidrag för samma aktiviteter.
 • ”Prova på”-deltagare kan räknas högst tre gånger per deltagare och verksamhetsår.