Publicerad 17 januari 2020

17 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bidrag för anställda med lönebidrag för anställning, utveckling i anställning – eller trygghet i anställning

Bidraget ska göra det lättare för föreningar att anställa personer med lönebidrag för anställning, utveckling i anställning – eller trygghet i anställning.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av föreningar/organisationer som är registrerade på någon av följande nivåer:

 • nivå 2
 • nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning
 • nivå 3 – verksamhet för äldre
 • organisation.

Villkor för att söka bidraget

För att kunna söka bidraget ska föreningen:

 • ha fått beslut från Arbetsförmedlingen
 • inte ha skulder hos Skatteverket och Kronofogden
 • kunna erbjuda arbetsplats i föreningens lokal (lokalen ska uppfylla kraven enligt arbetsmiljöverket)
 • ge den anställda personen verksamhetsinriktade eller administrativa uppgifter (för föreningar som har anläggningsansvar kan arbetsuppgifterna för den anställde vara fastighetsinriktade).
 • kunna visa upp god ekonomi
 • vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket
 • delta i den obligatoriska utbildningen Utbildning för förening med anställda.

Ansökan

För nyanställda

Om ni ska ansöka om bidrag för en nyanställd person måste ni först skicka in en förfrågan som är underskriven av behörig firmatecknare. Förfrågan ska innehålla följande:

 • namn på de anställda som ansökan gäller
 • en kopia på beslut från Arbetsförmedlingen
 • en specificerad beskrivning av arbetsuppgifter, lön och arbetstid.

Ansökan skickas per post till: Fritidsförvaltningen, 205 80 Malmö. Besked om beslut skickas sedan via post till föreningen. Om föreningen godkänns för bidrag för nyanställd görs ansökningar därefter i ApN.

Ansök i ApN senast:

 • den 15 januari för bidrag till perioden 1 oktober–31 december
 • den 15 april för bidrag till perioden 1 januari–31 mars
 • den 15 juli för bidrag till perioden 1 april–30 juni
 • den 15 oktober för bidrag till perioden 1 juli–30 september.

Villkor efter beviljat bidrag

 • Villkoren för den anställde ska följa de lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden. Föreningens kollektivavtal eller hängavtal och den anställdes allmänna anställningsvillkor reglerar arbetsvillkoren för arbetsplatsen.
 • Om föreningen inte har kollektivavtal ska föreningen kunna visa handlingar som stärker att den anställde har ett likvärdigt försäkringsskydd.

Övrig information

 • Fritidsförvaltningen fattar beslut i varje enskilt fall, utan att ta hänsyn till andra bidragsgivares beslut.
 • Om föreningen har en skuld till Skatteverket eller Kronofogden så hålls bidraget inne tills skulden är betald.
 • Fritidsförvaltningens budget det aktuella året är en av de faktorer som avgör om bidrag kan godkännas.
 • Föreningen kan inte få ersättning för en person som är förtroendevald i föreningens styrelse.