Publicerad 17 januari 2020

17 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bidrag för drop in-aktiviteter

Föreningar kan ansöka om bidrag för aktiviteter under vårterminen och höstterminen. Bidraget ska ge Malmös barn och ungdomar en möjlighet att vara med i drop in-aktiviteter och komma i kontakt med föreningslivet. Samtidigt ger det föreningar i Malmö möjligheten att få nya medlemmar. Förvaltningen arbetar med riktade satsningar och aktiviteter marknadsförs genom Kul i Malmö.

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av föreningar som är registrerade på någon av följande nivåer:

 • nivå 2
 • nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Villkor för att söka bidraget

 • Aktiviteterna ska vara organiserade utanför schemalagd skoltid.
 • Aktiviteterna ska vara gratis.
 • Medverkande föreningar ska använda marknadsföringsmaterial från fritidsförvaltningen för att marknadsföra sina aktiviteter.
 • Aktiviteterna ska hållas i lokaler som är lämplig för aktiviteten. Exempel: en idrottsaktivitet med många deltagare behöver en tillräckligt stor lokal, exempelvis en sporthall.
 • Föreningen ska, utöver drop in och lovaktiviteter, ha ordinarie verksamhet för sina medlemmar.
 • Deltagarna behöver inte vara medlemmar i föreningen för att delta i en drop in-aktivitet.

Om bidraget

 • Bidraget beräknas utifrån antal ledare, antal dagar, antal timmar och andra kostnader som kan kopplas aktiviteterna.
 • Bidragets storlek bestäms av aktiviteternas omfattning och behov.
 • Geografisk spridning i staden och variation i aktivitetsutbudet vägs in i bedömningen.
 • Fritidsförvaltningen prioriterar föreningar som erbjuder aktiviteter för tjejer och aktivt arbetar med att skapa jämställda aktiviteter.
 • Bidrag prioriteras för aktiviteter som uppfyller fritidsnämndens mål och åtaganden. Det kan gälla till exempel vissa områden eller målgrupper som behöver särskilt fokus.
 • 50 procent av bidraget kan betalas ut i förskott om föreningen önskar det.
 • Medverkande föreningar får tillgång till fritidsförvaltningens anläggningar kostnadsfritt.

Vad får bidraget inte användas till?

 • Ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Aktiviteter som föreningen får aktivitetsbidrag för.
 • Aktiviteter där föreningen får ett annat bidrag för samma kostnader.
 • Aktiviteter som är religiösa eller har med utbildning att göra, till exempel läxhjälp.
 • Aktiviteter som bedrivs under loven (vecka 8, sommarlovet och vecka 44) på dagtid fram till kl. 17.00.
 • Mat, dryck, marknadsföring, ledarutrustning, priser, transport, kostnader för inträde eller investeringar för ordinarie verksamhet.
 • Arrangemang.

Ansökan

Ansökan görs i ApN. Ni ansöker för en termin i taget och bidraget kan sökas löpande under hela året.

Redovisning

Redovisa bidraget senast 30 dagar efter avslutade aktiviteter. Bifoga kopior på kvitton för materialkostnader. Föreningar som har fått 50 procent i förskott och som inte redovisar inom 30 dagar blir skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Övrig information

Fritidsförvaltningen prioriterar aktiviteter som är kopplade till förvaltningsövergripande insatser inom Malmö stad.