Publicerad 12 februari 2020

12 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Grundbidrag – barn- och ungdomsverksamhet

Bidraget ska ge en grundtrygghet för föreningen och bidra till arbetet med er barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget kan sökas antingen som ett kontantbidrag eller ett bidrag för att anställa konsulenter. Ni kan också kombinera de båda bidragen.

Vem kan söka grundbidrag?

Grundbidraget kan sökas av föreningar/organisationer som är registrerade på följande nivå:

  • nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning
  • organisation (medlemsföreningarna ska vara registrerade hos fritidsförvaltningen)

Om bidraget

Bidraget baseras på de uppgifter om medlemmar 4–25 år (ingen övre åldersgräns för personer med funktionsnedsättning) och sammanlagda deltagartillfällen som föreningen lämnat in i föreningsrapporten för föregående verksamhetsår.

Bidraget kan användas på olika sätt:

  • som ett engångsbelopp
  • för att anställa en eller flera konsulenter
  • en kombination av engångsbelopp kontant och för anställning av konsulent.

Beräkning och val av bidrag –kontantbidrag och/eller konsulentbidrag

I föreningsrapporten som ni skickar in väljer ni vilken typ av grundbidrag ni ansöker om; kontantbidrag eller konsulentbidrag eller en kombination av båda bidragen.

Ansökan

Ni kan ansöka om grundbidrag en gång/år. Ni ansöker i Föreningsrapporten som ni skickar in i ApN enligt följande datum:

  • 1 mars för föreningar som har kalenderår som räkenskapsår
  • 1 september för föreningar med brutet räkenskapsår.

Efter ansökan – föreslå konsulent

Föreningar som har ansökt om grundbidrag konsulent och fått det beviljat ska skicka in ett förslag på en eller flera konsulenter med bifogad arbetsbeskrivning via e-post till forening@malmo.se.

Den person som ni föreslår som konsulent ska:

  • inte vara förtroendevald i styrelsen.
  • vara minst 18 år.
  • ha administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter som fokuserar på föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

Villkor efter beviljat bidrag (endast vid bidrag för konsulent)

Föreningar som har fått beviljat grundbidrag för konsulent ska uppfylla nedan villkor. Om föreningen inte uppfyller villkoren kan bidraget helt eller delvis dras in.