Publicerad 17 januari 2020

17 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Lokalkostnadsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som har aktiviteter i egna eller hyrda lokaler. Det kan vara kontorslokaler eller lokaler där ni har aktiviteter. Lokalen kan vara permanent eller tillfällig.

Vem kan söka bidraget?

Lokalkostnadsbidraget kan sökas av föreningar som är registrerade på någon av följande nivåer:

 • nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning
 • nivå 3 – verksamhet för äldre.

Villkor för att söka bidraget

 • Föreningen ska äga eller hyra sin lokal.

Om bidraget

Medlemmar och aktiviteter skapar en pott. Varje år tjänar föreningen in pengar till en pott som baseras på antal bidragsberättigade medlemmar och antal godkända aktiviteter som ni har i lokalen under föregående år.

För nivå 3- barn, unga och personer med funktionsnedsättning

 • varje godkänd medlem 4-25 år och eller personer med funktionsnedsättning, ger 39 kr till potten.
 • varje godkänd aktivitet i lokalen ger 69 kr till potten.
 • Den sammanlagda summan i er pott utgör hur stort Lokalkostnadsbidrag ni kan få.

För nivå 3- verksamhet för äldre

 • varje godkänd medlem 65 år eller äldre och personer med funktionsnedsättning, ger 39 kr till potten.
 • varje godkänd aktivitet i lokalen ger 69 kr till potten.
 • Den sammanlagda summan i er pott utgör hur stort Lokalkostnadsbidrag ni kan få.

Hur stort blir bidraget?

 • Föreningen ansöker varje kvartal för de lokalkostnader ni haft.
 • Om era lokalkostnader är lägre än vad som finns i er pott får ni utbetalt 75% av lokalkostnaderna. Ni kan sedan fortsätta att söka bidraget varje kvartal, tills potten är slut.
 • Om era lokalkostnader är högre än vad som finns i er pott får ni utbetalt hela potten. Ni kan då söka bidraget nästa år igen.

Vad ska bidraget användas till?

 • Föreningen kan få bidrag för lokalhyra och kostnader för vatten, värme, el, brandskydd och städning.
 • Föreningar som äger sin lokal kan även få bidrag för vatten, sotning, sophantering, fastighetsförsäkring och räntor på fastighetslån.

Lokalkostnadsbidrag godkänns inte för:

 • klubbstugor, skolor, fritidsgårdar, fritidsförvaltningens idrottsanläggningar eller andra anläggningar som subventioneras av Malmö stad.

Uthyrning av lokal

 • Om ni hyr ut er lokal måste ni ange det när ni ansöker om Lokalkostnadsbidraget. Ni skriver in summan av intäkterna från uthyrningen i ansökan och detta dras då automatiskt av från det ansökta beloppet.

Studiecirklar

 • För att få lokalkostnadsbidrag för studiecirklar ska ni ha redovisat aktiviteterna som en studiecirkel i ApN.
 • Studiecirklar för barn och unga ska hållas utanför schemalagd skoltid.
 • En studiecirkelträff räknas som en aktivitet.

Ansökan

Ansök i ApN senast:

 • den 15 april för bidrag till perioden 1 januari–31 mars
 • den 15 juli för bidrag till perioden 1 april–30 juni
 • den 15 oktober för bidrag till perioden 1 juli–30 september
 • den 15 januari för bidrag till perioden 1 oktober–31 december.

Föreningar med halvårsvis hyra ansöker senast:

 • den 15 juli för bidrag till perioden 1 januari–30 juni
 • den 15 januari för bidrag till perioden 1 juli–31 december.

Alla föreningar bifogar följande i ansökan:

 • kopior på fakturor och kvitton på betalda fakturor
 • aktuellt hyreskontrakt eller kopia på lagfart (gäller endast vid första ansökningstillfället varje år). Om hyreskontraktet förändras måste ni skicka in ett nytt kontrakt.

Övrig information

 • Föreningen ansvarar för att både lokalen och verksamheten uppfyller myndighets- och lagkrav om exempelvis bygglov, brandsäkerhet, ventilation, servering och antal personer som får vistas i lokalen. Gå gärna Brandskyddsutbildningen.
 • Föreningen ansvarar för att ni har giltiga tillstånd och försäkringar för aktiviteterna.
 • Föreningen ska se till att de som vistas i lokalen i samband med aktiviteterna kan göra detta på ett tryggt och säkert sätt.