Publicerad 17 januari 2020

17 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Utbildningsbidrag

Bidraget ska stödja föreningens utveckling genom både extern och intern utbildning för föreningens medlemmar och kan ansökas om fram till 1 juli 2020.

Vem kan söka bidraget?

Utbildningsbidraget kan sökas av föreningar som är registrerade på någon av följande nivåer:

 • nivå 2
 • nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Villkor för att söka bidraget

 • En endagskurs ska omfatta minst 2 timmar (1 kurstimme är 60 minuter).
 • En längre kurs ska omfatta minst 6 timmar per dag i genomsnitt.
 • Kurser som löper över en längre period med återkommande träffar anses uppfylla tidskravet.
 • Utbildningen ska vara relevant och vara av sådan karaktär att den kan kopplas till föreningens verksamhet.
 • Utbildningen ska kompetensutveckla föreningsmedlemmar med verktyg som kan utveckla föreningsverksamheten, och inte enbart för personlig utveckling.
 • Bidraget godkänns inte för utbildningar utanför Sverige, med undantag för Öresundsregionen.
 • Bidraget godkänns inte för verksamhetsplanering eller annan aktivitet som inte har fokus på kompetensutveckling.

Om bidraget

 • Bidrag: 47 kronor per medlem och år.
 • Bidraget baseras på antalet medlemmar 4-25 år som har rapporterats in i senast godkända föreningsrapport (ingen övre åldersgräns finns för personer med funktionsnedsättning).
 • Föreningar kan få bidrag för högst 75 procent av godkända kostnader per ansökan, och maximalt 100 000 kronor per förening och verksamhetsår.
 • Föreningar får endast ersättning för lunch om den är under utbildningen, eller om måltiden är en del av kurspaketet. Ingen ersättning ges för alkohol, som inte heller är tillåtet under utbildningen.
 • Bidraget godkänns inte om studieförbund medverkar.

Ansökan

Ansök om bidraget i ApN senast 45 dagar efter avslutad utbildning.

Bifoga följande till ansökan:

 • utbildningsinbjudan
 • utbildningsprogram med timplan
 • intyg över genomgången kurs eller deltagarförteckning. Bifoga endast intyg för de personer som er ansökan gäller
 • ekonomisk redovisning med kopior på kvitton.

Interna utbildningar som föreningen själv bjuder in till:

 • Utbildning som arrangeras av föreningen ska först godkännas av fritidsförvaltningen. Ansök med program och budget senast 14 dagar före kursstart i ApN. Bidraget ansöks om och redovisas sedan i ApN senast 45 dagar efter avslutad utbildning.

Övrig information

 • Om utbildningarna medför kostnader för resor, måltider och övernattningar ska det framgå i redovisningen att föreningen har tänkt kostnadseffektivt.
 • Välj resfria utbildningar så gott det går. Om föreningen måste resa, välj i första hand färdsätt med låg miljöbelastning (kollektiv- eller lokaltrafik).