Publicerad 30 juni 2020

30 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Utvecklingsbidrag

Bidraget är till för föreningar som vill utveckla sin verksamhet genom att arbeta med jämställdhet, antidiskriminering, ökad delaktighet av barn och unga och social inkludering. Utvecklingen kan till exempel handla om att arbeta med föreningens värdegrund och policy, att skapa förutsättningar och metoder för barn och ungas delaktighet enligt barnkonventionen, för en mer jämställd och inkluderande verksamhet osv. Fritidsförvaltningen uppmuntrar och prioriterar satsningar som sker i samarbete med andra aktörer.”

Innan ni söker bidraget får ni hjälp och stöd att utveckla er idé genom den obligatoriska workshopen Idéverkstad. Här träffar ni processledare och andra föreningar som delar med sig av sina idéer och initiativ.

Vem kan söka bidraget?

Utvecklingsbidraget kan sökas av föreningar/organisationer som är registrerade på någon av följande nivåer:

 • nivå 2
 • nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning
 • nivå 3 – verksamhet för äldre
 • organisation.

Villkor för att söka bidraget

 • Föreningen ska ha deltagit i Idéverkstad.
 • Ordförande och en styrelserepresentant från föreningen ska ha gått fritidsförvaltningens utbildning i jämställdhet och antidiskriminering. Fritidsförvaltningen uppmuntrar föreningar att anmäla både kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar till utbildningen.
 • Arbetet ska vara väl förankrat i föreningens styrelse.
 • Arbetet ska vara långsiktigt och en integrerad del av den ordinarie verksamheten (inte ett projekt som löper vid sidan av verksamheten).

Om bidraget

 • Bidrag: upp till 100 000 kronor.
 • Bidraget kan godkännas en gång per förening och kalenderår.
 • Bidraget kan godkännas för en utvecklingsinsats som pågår upp till 2 år.

Ansökan

Ansökan görs efter att föreningen gått ovan obligatoriska utbildningar. Ansökan kan göras en gång om året, när som helst i ApN.

Läs om andras arbete genom Utvecklingsbidraget

Redovisning

Ni redovisar bidraget i ApN senast 30 dagar efter det slutdatum som ni har angett i ansökan.

Villkor vid redovisning

 • Utöver redovisningen i ApN ska föreningen delta i ett utvärderingsmöte tillsammans med andra föreningar för att diskutera resultat, effekter och föreningarnas fortsatta utveckling.
 • Om utvecklingen inte genomförs som planerat eller om pengarna inte använts i sin helhet ska föreningen betala tillbaka bidraget eller del av bidraget.
 • Endast 50% av bidraget betalas ut vid beviljandet. För att få resten av bidraget, delredovisar ni i det digitala bidragssystem ApN efter halva perioden. Slutredovisning gör ni i ApN senast 30 dagar efter det slut datum som ni har angett i ansökan.

Övrig information

 • Utveckling som handlar om att samverka med andra ideella föreningar, organisationer och aktörer uppmuntras.
 • Utveckling inom ramen för kommunens arbete med CTC – Communities That Care prioriteras.
 • Om inriktningen för utvecklingen förändras, måste fritidsförvaltningen omedelbart informeras.
 • Om det framkommer att beslutet om bidrag grundats på oriktiga uppgifter eller missbruk, ska bidraget betalas tillbaka.
 • Fritidsförvaltningens budget är en av de faktorer som avgör om bidrag kan godkännas.