Publicerad 11 juni 2019

11 juni 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Föreningspool och samorganisationer

Hos Föreningspoolen kan Malmös ideella föreningar få stöd och hjälp med att bilda förening och andra ämnen som rör föreningsliv. Det finns även många samorganisationer i Malmö som arbetar med föreningsfrågor och föreningsutveckling.

Föreningspool Malmö

Hos Föreningspoolen kan föreningar bland annat få hjälp med att bilda förening, frågor kring bidrag, ekonomi och att revidera stadgar.

Samorganisationer

MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

MISO har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö och är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun, Fritidsnämnden och andra nämnder. MISO lyfter fram samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö. Medlemskap i MISO får idrottsförening som är verksam i Malmö.

MIP Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation

Malmö Ideella företräder de ideella föreningarna i Malmö, jobbar med mångfald och är aktiva i projekt inom föreningsutveckling. För att få medlemskap i Malmö Ideella ska ni vara en ideell förening, idéburen organisation, stiftelse eller registrerat samfund som är demokratisk och har verksamhet i Malmö.

HISO (Handikappidrottens samarbetsorganisation i Malmö)

HISO samordnar, leder och utvecklar verksamhet kring idrott och fritid för personer i Malmö med funktionsnedsättning. Genom att bli medlem deltar föreningen i en verksamhet som vill förändra möjligheterna och villkoren för personer med funktionsnedsättning.

Fotbollsklubbarnas samorganisation

Fotbollsklubbarnas samorganisation har till uppgift att samla fotbollsföreningarna och verka för ett gott samarbete dem emellan samt tillvarata deras ekonomiska intresse och övriga intressen.