Uppdaterad 19 januari 2021

19 januari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Idéburet offentligt partnerskap inom arbetsmarknadsområdet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell för offentlig sektor och idéburen sektor. IOP ger en möjlighet för det civila samhället att utifrån mer jämlika villkor aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.

Långsiktiga förutsättningar och fler i arbete

Syftet med IOP-avtalen är att de, förutom att få fler malmöbor i arbete, ska skapa långsiktiga förutsättningar för de berörda föreningarna, komplettera stadens arbetsmarknadsinsatser och skapa ett kollegialt utbyte mellan dessa och föreningarna.

Kriterier för IOP

För att ett IOP ska vara möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda:

  • initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse om IOP bör komma från det civila samhället
  • den verksamhet som avses ska ske på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning från kommunen)
  • den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad
  • den verksamhet som avses kan anses som bidragande till den allmänna samhällsnyttan