Organisationsstöd inom funktionsstödsområdet

Här hittar du information om ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom funktionsstödsområdet. Ansökningsperioden för organisationsstöd verksamhetsåret 2020 stängdes i början av juni. Meddelande till sökande organisationer om funktionsstödsnämndens beslut om ekonomiskt stöd sker i december 2019.

Följande verksamhetsområden prioriteras av Malmö stad bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet:

  • Personer med fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar med syfte att bryta isolering och utanförskap, stimulera till egen aktivitet och även andra insatser som leder till att förebygga ohälsa.
  • Äldre personer där insatserna syftar till delaktighet i samhället.

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, prioriterade verksamhetsområden, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.

Senast ändrad: 2019-06-04 14:04