Ersättningar

Det finns flera olika sorters ekonomiskt stöd och ersättning för fristående grundskolor och grundsärskolor. Här kan du läsa om grundbelopp, även kallat skolpeng, tilläggsbelopp och om våra rutiner för utbetalning.

Vid beräkning av kommunens bidrag ska likabehandlingsprincipen tillämpas, det vill säga att bidraget ska beräknas efter samma grund som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egna motsvarande verksamheter.

Kommunens budget för det kommande året ligger till grund för beslut kring bidragen.

Senast ändrad: 2019-05-27 17:10